fbpx

Cunit aprova un pressupost de 27,4 milions d’euros pel 2024

Avatar photo

El Ple de l’Ajuntament de Cunit ha aprovat la proposta de Pressupost per l’any 2024 de 27.402.668,00 euros.

És un Pressupost que ja no està vinculat pel pla d’Ajust i que es presenta sense dèficit inicial, existeix un anivellament financer entre l’estat d’ingressos i l’estat de les despeses. Les previsions de personal compleixen les previsions de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

 

S’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

El volum de deute és d’un 30,38%, fet que compleix amb la ràtio de l’article 53 de Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Es planteja un import d’ingressos corrents de 24,7 milions d’euros i unes despeses corrents de 24,5 milions d’euros, dels quals un 38,2% (9.369.634,59 euros) correspon a despeses del capítol 1 de Personal i un 57,1% (14.014.070,78 euros) al capítol 2 de béns corrents i serveis.

 

Evolució dels contractes dels serveis municipals a la via pública:

Recollida de la brossa: 1.951.662€

Tractament de residus: 1.124.000 € (cost abocador i incineradora)

Neteja viària: 1.135.901€

Parcs i Jardins i Platges:   758.000€

 

Les subvencions a les famílies es situen en 950.962€ , hi ha hagut un increment en aquest àmbit entre l’any 2020 i el 2022, cada exercici s’ha augmentat la dotació tenint en compte que l’any 2019 l’import per a subvencions era de 455.044 euros, per tant s’ha doblat aquesta dotació.

En data d’avui hi ha formalitzats préstecs 6,5MM 23,7% endeutament). La despesa financera representa un 0,72% del pressupost (200.000€).

Com a inversions principals hi destaquen:

  • 1.130.000 € destinats a la Via Pública distribuïts de la següent manera:

– Eliminació de barreres arquitectòniques de l’Av de la Font: 300.000 €

– Pla d’Asfalt: 400.000 €

– Reposició de voreres: 300.000 €

– Mobiliari de jocs infantils: 50.000 €

– Senyalització viària: 30.000 €

  • 300.000€ per renovació d’enllumenat públic
  • 150.000€ pels Pressupostos Participatius.
  • 150.000€ en Noves Tecnologies.
Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Notícia anterior

El Consell Comarcal de la Conca farà inversions per 7 milions d’euros el 2024

Notícia següent

Sant Boi visibilitza la hipersexualització de les dones i les nenes com a violència masclista

Notícies relacionades