Obertes les inscripcions al Registre Ciutadà de Calafell

Les persones inscrites podran ser membres per sorteig dels consells de participació que es constituiran en els propers dies

Ja és oberta la inscripció al Registre Ciutadà de Calafell, al qual poden apuntar-se totes les persones que vulgin intervenir en processos de participació ciutadana i en els òrgans que l’Ajuntament ha creat i que es constituiran en els propers dies. D’acord amb el reglament de participació, es farà un sorteig entre els inscrits per cobrir els llocs de membre dels consells de participació assignats a ciutadans particulars.

La inscripció en el Registre Ciutadà es fa en línia en aquest enllaç. Es poden inscriure totes les persones empadronades al municipi més grans de 16 anys o que acreditin desenvolupar la seva activitat professional a Calafell.

El sorteig es farà el mateix dia que es constitueixin els consells i les persones escollides amb aquest procediment hauran d’acceptar l’elecció. Ho seran per un període de dos anys. La llista de persones elegides serà pública. El càrrec de membre d’un consell de participació no és remunerat.

Les persones elegides per sorteig són les següents:

–3 veïns per a cadascun dels següents consells: Consell de Barri de Calafell, Consell de Barri de Segur, Consell de Barri d’Urbanitzacions i Consell Municipal d’Acció Social.

–2 veïns al Consell Municipal d’Esports.

–1 veí al Consell Municipal de Cultura.

El Registre Ciutadà

El Registre Ciutadà és una de les eines creades pel reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Calafell. El seu objectiu és recollir les dades de totes aquelles persones que han manifestat explícitament el seu interès per estar informades de l’activitat municipal, i per a participar en els òrgans i processos que es portin a terme.

Per a donar-se de baixa del Registre caldrà omplir una butlleta que reculli la sol·licitud de baixa. Cada quatre anys l’Ajuntament farà una actualització de dades per regularitzar la informació del Registre.