La Policia Local de Calafell ensenya als instituts a usar correctament els patinets elèctrics

Nova activitat del Pla Educatiu d’Entorn de Calafell

L’Ajuntament de Calafell ha posat en marxa una activitat formativa als instituts del municipi perquè l’alumnat aprengui a usar correctament els patinets elèctrics. La Policia local visita els centres i ofereix unes petites sessions sobre la normativa per a la circulació d’aquests vehicles de mobilitat personal, adreçades a estudiants de quart d’ESO.

Aquesta formació és important perquè les persones majors de 16 anys, edat que es compleix en acabar l’ESO, poden usar els patinets elèctrics a qualsevol via pública oberta a la circulació de vehicles, sense que els hagi d’acompanyar o supervisar un adult. És un moment clau per a l’autoresponsabilitat, sense oblidar, en cap cas, que, segons la potència del patinet, es necessiti una autorització administrativa per conduir vehicles.

Però a més, el proper 2 de gener entraran en vigor diversos canvis sobre la normativa encara vigent i cal que els usuaris es posin al dia.

Aquest és un resum bàsic de les normes que regulen l’ús d’aquests enginys:

–Han de respectar la normativa de trànsit dels senyals i dels sentits de circulació.

–No poden circular per vies fora del nucli urbà.

–No tenen prioritat sobre els vianants i als passos de vianants, poden travessar-los però han de fer-ho a peu.

–No es pot utilitzar el telèfon.

–No es poden utilitzar auriculars.

Què és el Pla Educatiu d’Entorn?

Els Plans Educatius d’Entorn són una proposta educativa qu vol donar resposta a les múltiples demandes de la nostra societat. Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. Entre els objectius del Pla hi ha el foment de la llengua acadèmica, la social i la laboral; l’afavoriment de la convivència i la cohesió social, i la creació o manteniment d’una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.

Aquest projecte està dins del conveni de col·laboració entre el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Calafell per al Pla Educatiu Entorn, iniciat el curs 2017-2018.