Comença la implantació del pla de mobilitat a la urbanització Calafell Residencial

Totes les urbanitzacions tindran el seu i s’aniran implantant de forma gradual

La implantació del pla de mobilitat de la urbanització Calafell Residencial ha començat aquesta setmana. A diversos carrers s’hi han fet reparacions del paviment de les calçades i, en els propers dies, començaran els treballs de la nova senyalització, tant horitzontal com vertical. L’objectiu és aconseguir més seguretat en el trànsit, evitant el doble sentit en carrers estrets, i generar places d’estacionament senyalitzades a totes les vies del barri.

També s’implantaran mesures per prevenir els atropellaments, augmentant la visibilitat dels passos de vianants, i algunes cruïlles es regularan amb rotondes. A més, s’evitaran sempre que sigui possible els girs a l’esquerra que impliquin traspassar el carril contrari, ja que aquest és un factor de risc d’accident.

Fins ara, la major part de carrers de Calafell Residencial eren de doble sentit, fins i tot els més estrets. En aquest darrer cas, no era possible senyalitzar-hi aparcament i la situació fomentava actituds incíviques, com estacionar damunt de les voreres. Per corregir-ho, només seran de doble sentit les vies principals, mentre que les estretes en tindran només un.

Als carrers principals, amb dos carrils de circulació, hi haurà aparcament a una banda o a totes dues, segons l’amplada. Als carrers amb un sol carril, es farà aparcament a la dreta de la calçada, excepte en el cas del carrer Ribagorça, que serà a l’esquerra perquè en aquesta banda no hi ha habitatges.

Els veïns ja han estat informats dels canvis que hi haurà. Calafell Residencial és la segona urbanització que tindrà pla de mobilitat, després d’implantar-se, mesos enrera, el de Calafell Parc, que ha tingut un resultat positiu. A la resta d’urbanitzacions s’aniran desenvolupant plans de mobilitat de forma gradual, sempre d’un en un.