Calafell aprova un pla per ordenar l’arbrat públic als carrers

Amb eines per evitar nous errors històrics plantació i manteniment i resoldre problemes actuals

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat inicialment el pla director de l’arbrat viari del municipi. És un document que estableix criteris per gestionar adequadament aquest arbrat, que als nostres carrers presenta diverses deficiències i desequilibris. En aquest sentit, el pla inclou unes bases per a les futures plantacions, que evitin repetir errors  quan es reurbanitzin carrers i places. És més, aquesta iniciativa posa la gestió de l’arbrat local al servei de la lluita contra el canvi climàtic.

El pla és el resultat del treball elaborat per Josep Selga, biòleg i consultor ambiental i un dels principals experts en arbrat i jardineria urbans que hi ha al país. La seva mà és al darrera dels projectes de disseny i manteniment de l’arbrat públic de molts pobles i ciutats.

El tinent d’alcalde d’Ecologia Urbana, Aron Marcos, explica: “L’arbrat viari és un element  clau de la via pública. És veritat que fins ara ens ha generat problemes en alguns indrets, perquè històricament no s’han tingut en compte uns ítems mínims”. Marcos afegeix: “Un arbre és un ser viu que creix i aquest fet sovint no s’ha tingut en compte”.

El pla determina les distàncies de servitud de l’arbrat en relació al subsòl, les edificacions, els serveis (dels fanals als contenidors de la brossa, passant per les marquesines de les parades de bus) o el tipus de trànsit. I, entre altres, ofereix solucions per als carrers amb voreres on no hi caben arbres: per exemple, reformar el carrer amb una de les voreres més amples i un tipus d’arbre que faci ombra als dos costats.

Entre les mesures plantejades hi ha la de dissenyar adequadament el subsòl dels carrers amb arbrat, ja que la major part de problemes en aquestes vies estan causats per les arrels, que aixequen voreres i fan malbé les canalitzacions subterrànies.

El regidor apunta també: “Tindrem unes bases no únicament per decidir quins arbres plantem quan reurbanitzem una via pública, sinó també com es planta i com es manté, que són factors tan importants com l’elecció de l’espècie adequada”. I conclou: “El pla no ens dona eines només per planificar accions futures, sinó també per solucionar els problemes actuals: ens facilita criteris per gestionar-los amb la poda, la substitució…”.

4.561 arbres a les vies públiques

El pla director censa els arbres a les vies públiques del municipi de Calafell. Són 4.561 unitats, de seixanta espècies diferents. La ràtio és d’un arbre cada sis habitants, lleugerament superior a la mitjana catalana, que és d’un arbre cada set habitants.

L’estudi alerta  de l’elevat nombre d’exemplars d’algunes espècies, com les moreres i els pollancres, que estan desaconsellats com a arbrat viari pels problemes que ocasionen. També avisa que un 38% dels arbres actuals són inadequats per a la via pública i de la gran concentració d’arbres en unes poques espècies, la qual cosa pot ser un risc en cas de plagues. El pla proposa “reconduir” aquesta situació amb les futures plantacions, de forma que el pes relatiu d’aquest arbrat vagi minvant.