Calafell presentarà al·legacions al projecte de proteccions acústiques a la via del tren

El consistori tem que Adif aixequi un mur de Berlín al bellmig del municipi

L’Ajuntament de Calafell presentarà al·legacions al projecte de proteccions acústiques a la via del tren, que pretén tirar endavant Adif. El consistori tem que aquesta actuació creï una barrera visual entre les dues bandes de la via i reclama mesures acústiques que tinguin un impacte inferior i siguin molt menys lesives.

L’Ajuntament es queixa que el gestor d’infraestructures ferroviàries no ha informat de l’actuació projectada, concretament del tipus de protecció, ja que als municipis només els ha remés el projecte d’expropiacions. “Sabem el que sabem per l’expropiació, que és el que hem recorregut, però estem preocupats. Nosaltres i els altres municipis afectats per el projecte, que va de Tarragona a Cunit”, explica l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré.

“La via ja separa en dos el nostre municipi i només faltaria que ara ens hi aixequessin un mur de Berlín al bellmig”, apunta Ferré, de forma descriptiva i entenedora.

L’alcalde avança que “caldrà lluitar per evitar el que podria ser una barbaritat”. I afegeix: “Reduir el soroll provocat pel pas dels trens no és mala cosa, però no pot fer-se a qualsevol preu. Estem reclamant altres mesures que minvin el soroll”.

Les intencions d’Adif

El projecte forma part dels plans contra el soroll en els grans eixos ferroviaris, fase segona. En concret, d’una actuació en la línia convencional de la costa mediterrània entre Tarragona i Cunit. Aquests plans, en la segona fase actual, s’han d’implantar en tots els trams ferroviaris que superin els 30.000 trens l’any.

Adif elabora uns mapes estratègics de soroll, que identifiquen punts de la xarxa ferroviària susceptibles de millorar la seva qualitat acústica. A partir d’aquí, es redacten els plans d’acció, amb les mesures correctores concretes.