Les Borges Blanques inicia el concurs per seleccionar el projecte del futur teatre municipal polivalent

L'equipament, que tindrà un cost d'uns 1,7 MEUR, serà flexible per poder funcionar també com a auditori, sala de ball i altres usos firals

La Junta de govern local de l’Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars reguladores del concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu del teatre municipal polivalent del municipi, que s’ubicarà en un solar de de 1.460,20 metres quadrats situat al carrer de les Borges del Camp. L’objectiu és seleccionar la proposta arquitectònica més idònia per al futur equipament. Segons el plec de condicions, el teatre, amb un pressupost indicatiu d’1,7 milions d’euros, IVA inclòs, haurà de tenir una capacitat aproximada de 360 seients i flexibilitat d’ús, per tal que pugui funcionar també com a auditori, sala de ball, entre altres usos firals complementaris. Així mateix, l’equipament disposarà d’una graderia plegable, escenari telescòpic de dos nivells amb acústica variable i d’un ‘office’ per a cafeteria, entre altres complements.
Segons el consistori borgenc, l’objecte d’aquest concurs de projectes és el de seleccionar la proposta arquitectònica “més avantatjosa”, en conjunt, per escollir el candidat guanyador del concurs i adjudicar-li el contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic; el projecte d’execució; el projecte bàsic i executiu d’instal·lacions i certificació energètica; el projecte d’equipament, mobiliari i senyalització; l’estudi de seguretat i salut; els documents de la llicència ambiental; l’adequació a la llei de prevenció d’incendis i llei d’espectacles públics i activitats recreatives; el pla d’autoprotecció; el pla inicial de conservació i manteniment de l’edifici, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i les instruccions del responsable del contracte, en el seu moment.

Així, el contracte inclou la gestió o realització de totes les despeses directes i indirectes, proves i estudis, aixecaments topogràfics i informes previs necessaris per a la redacció del projecte i les despeses de visat dels documents.

Els pavellons actuals estan desbordats

La primera tinenta alcalde, Núria Palau, considera el teatre polivalent “un equipament molt necessari” per a una ciutat com les Borges Blanques, donada “la congestió i característiques actuals dels pavellons poliesportius del municipi, que ara desborden molt sovint la seva capacitat, i no ens deixen realitzar-hi determinades activitats culturals que requereixen unes característiques concretes”. Palau ha recordat que el teatre municipal era un dels compromisos del programa electoral de l’actual equip de govern.

El concurs constarà de dues fases

El concurs de projectes està previst que es publiqui la setmana vinent i, a partir d’aleshores, els arquitectes interessats tindran 21 dies naturals per presentar les seves propostes. El concurs constarà de dues fases, en la primera de les quals se seleccionaran els tres candidats amb major puntuació obtinguda, que passaran a la segona fase en què s’escollirà la proposta guanyadora.