Mollerussa genera 6.493 tones de residus el 2017, un 5,8% més que el 2016

La capital del Pla d'Urgell se situa en un índex recollida selectiva bruta del 41,71% i supera per primer cop la mitjana catalana que és del 38,5%

Els veïns de Mollerussa van generar durant el 2017 un total de 6.493 tones de residus, una xifra que suposa un increment del 5,8% respecte a l’any anterior motivat per l’augment de la recollida de selectiva (un 6,05% més) però també del rebuig (un 5,6% més). Són dades de la memòria que elabora el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, ens que presta el servei a l’ajuntament de la capital, i on es destaca que, per primera vegada, Mollerussa se situa en un índex de recollida selectiva bruta del 41,71% que permet superar la mitjana catalana que el 2016 era del 38,5%. Així, en concret, cada mollerussenc va generar una mitjana d’1,22 quilos diaris, sent la ràtio més alta dels darrers tres anys tot i que és més baixa que la catalana de l’any 2016 que va ser d’1,36 quilos.
Pel que fa la recollida selectiva, les fraccions que han vist un increment més important han estat les de l’orgànica (14,4%) i la d’envasos lleugers (7,4%), al mateix temps que cal destacar també l’augment de recollida registrat a la deixalleria, així com també en altres tipus de recollida com ara la del cartró i paper comercial porta a porta (66,3 tones, que suposa un 11,3% més), la de voluminosos en serveis especials (22 tones en 162 serveis, que significa un increment del 22,7%) i la de l’oli vegetal usat (1,9 tones en 6 contenidors, que vol dir un 11,6% més).

Pel que fa a la deixalleria fixa, cal remarcar que va ser visitada per 5.222 usuaris que van permetre recollir 989 tones de residus, dels quals un 82% han estat recuperables mentre que la resta van ser rebuig. Pel que fa a la deixalleria mòbil, la van utilitzar 107 usuaris que hi van dipositar 2,20 tones de residus.

Una altra de les dades que posa de manifest la memòria del servei és la qualitat de la recollida selectiva en la qual es detecta un lleu increment del percentatge d’impropis, és a dir, el percentatge de materials que no corresponen a la fracció recollida, en concret a l’orgànica (11,32%) i als envasos lleugers (34,9%). La memòria també dona dades sobre altres recollides com la de piles en contenidors especials, que s’ha mantingut amb quasi una tona, o la de roba usada, que ha registrat un augment del 1,23%, recollint 35,4 tones a través de 14 contenidors.