Alpicat projecta un nou pavelló polivalent que s’ubicaria a la zona del Parc del Graó

L’alcalde ja ha sol•licitat als serveis tècnics de la Diputació de Lleida la redacció d’un avantprojecte

L’Ajuntament d’Alpicat està treballant en la construcció d’un nou pavelló polivalent d’Alpicat, motiu pel qual ja ha sol·licitat als serveis tècnics de la Diputació de Lleida la redacció d’un avantprojecte.
La construcció d’aquesta nova infraestructura respon a la creixent demanda existent al municipi, que ha vist incrementada exponencialment la participació dels seus habitants en la pràctica esportiva. En aquest sentit, cal remarcar que actualment a Alpicat es practiquen més de deu disciplines esportives i això provoca una saturació de l’actual pavelló municipal i de la resta d’infraestructures esportives de què es disposa.
Aquesta saturació fa que durant anys s’hagi hagut de recórrer a llogar pavellons d’altres municipis proper per encabir totes les activitats esportives. A més, hi ha un acord amb el Col·legi Terraferma per a l’ús del seu pavelló.
Tota aquesta situació va ser exposada per l’alcalde Joan Gilart al diputat d’Infraestructures de la Diputació de Lleida, Josep Ibarz. Gilart li va fer palesa la necessitat de gaudir d’un nou equipament i va demanar la col·laboració dels serveis tècnics de la Diputació per tal d’elaborar l’avantprojecte del nou pavelló. En paraules de Gilart, “la Diputació ha entès la necessitat del nostre municipi i s’ha compromès ajudar-nos en la redacció d’aquest nou projecte”.
L’Ajuntament ja disposa d’una parcel·la on s’ubicaria aquesta nova infraestructura de 3.456 metres quadrats, situada a la zona del Parc del Graó, fet que complementarà encara més l’oferta lúdic-esportiva d’aquest complex. L’alcalde ha manifestat “aquest és un primer pas perquè Alpicat pugui disposar d’un pavelló polivalent que faci compatible l’esport amb altres activitats que es fan al poble”.