Almacelles construeix un canal dedrenatges d’aigües pluvials al tossal de les Santes Creus

L’Ajuntament d’Almacelles ha procedit a la neteja i construcció d’un canal de drenatge al voltant del sector nord del centre escolar Antònia Simó i Arnó, situat dalt del tossal de les Santes Creus, un turó que presideix el sector nord de la població. Aquesta canalització consisteix en una plataforma de formigó d’uns 80 metres de llarg per 1,5 metres d’ample, que ressegueix el recinte escolar per aquest vessant, el qual permet recollir totes les aigües pluvials que s’acumulen en tot el recinte educatiu i les recondueix fins al col•lector d’aigües pluvials que ja hi ha en un punt del turó, connectant aquestes aigües sobrants amb la resta de la xarxa general d’aigües pluvials del municipi. Aquesta obra és cabdal per evitar que totes aquestes aigües s’escolin vessant avall del tossal, produint escorrenties, erosió del mateix turó i possibles esllevissades.