19.000 persones es beneficien de les polítiques actives d’ocupació del SOC a Lleida

Més de 17,8 milions d’euros destinats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya l’any passat a la demarcació de Lleida per les accions a favor de l’ocupació i contra l’atur

La directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Mercè Garau, ha presentat les polítiques actives d’ocupació que el Departament implementa enguany a la demarcació de Lleida.
Mercè Garau ha informat que el SOC està executant diversos programes de  polítiques actives d’ocupació a la demarcació de Lleida que beneficien aproximadament unes 19.000 persones.
El SOC va destinar 17,8 milions d’euros del pressupost de l’any passat per portar a la pràctica enguany accions adreçades prioritàriament a les persones en situació d’atur que pateixen les conseqüències de la crisi.

Els col·lectius prioritaris

 • Joves entre 16 i 29 anys, en especial els més joves, sense experiència professional i amb necessitats formatives.
 • Persones en situació de vulnerabilitat: destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania, en risc d’exclusió social, immigrants.
 • Més de 30 anys, amb dificultats per incorporar-se al mercat de treball i les que necessiten actuacions urgents per evitar l’atur de llarga durada.
 • Més de 45 anys, amb necessitats formatives, aturades i amb dificultats de tornar al mercat laboral.
 • Atur de llarga durada, persones que han d’adquirir competències professionals i amb necessitats de millora de la seva ocupabilitat.
 • Dones, en especial víctimes de violència masclista, amb necessitats formatives i en situació d’atur de llarga durada.
Inversió a la demarcació de Lleida
Amb l’objectiu d’augmentar l’ocupació, de qualitat i estable, i de lluitar contra la precarietat laboral, Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el SOC, disposa de diversos programes que constitueixen les polítiques actives d’ocupació per combatre l’atur que hauran beneficiat unes 19.000 persones a la demarcació de Lleida.
 • Orientació Professional (2,3 M €) 2.155 beneficiaris
 • Qualificació Professional (4,2 M €) 4.245 beneficiaris
 • Foment de l’ocupació (8 M €) 1.021 beneficiaris
 • Promoció de l’ocupació i desenvolupament econòmic local i foment de la contractació (2,7 M €) 11.078 beneficiaris
 • Gestió de la col·locació en el mercat de treball (174.860€) 368 beneficiaris
 • Foment de la mobilitat geogràfica  (206.000 €) 24 beneficiaris

Xifres de les 6 oficines de treball de la demarcació de Lleida

 • 99.787 atencions a persones
 • 23.109 entrevistes
 • 55.446 inscripcions
 • 3.186 llocs de treball oferts