La província de Lleida supera les expectatives econòmiques el 2016

El sector agroalimentari i la indústria han jugat un paper important pel que fa a la millora econòmica

Aquest matí, a la Cambra de Comerç de Lleida s’ha presentat la Memòria Econòmica de Catalunya 2016, a càrrec de la seva directora, Carme Poveda. La memòria presentava dades sobre la situació econòmica actual a la província de Lleida, els resultats de la qual superaven les expectatives i eren positius. D’altra banda, s’ha presentat un nou model de granja en mans de l’empresa Optimal Pork Production (OPP GROUP), el qual representa un cas d’èxit a les terres lleidatanes.

Joan Simó, director de la Cambra de Comerç de Lleida, ha afirmat que l’economia lleidatana va avançant, tot i que no en tots els sectors. Ha destacat que el sector agroalimentari se situa com a l’actiu principal de Lleida i que es troba reforçat per les exportacions, sobretot de l’oli i de la carn. Pel que fa al sector de la construcció, ha aclarit que, tot i ser un sector molt important, no acaba de complir les expectatives, però que es preveu la seva millora, ja que en altres ciutats de més rellevància el sector ha crescut.

Carme Poveda ha destacat altres dades i ha posat en relleu que “aquest 2016 s’han superat les expectatives”. D’una banda, el nivell d’activitat a Lleida ha superat el de la pre-crisi, i ho ha fet d’una forma més ràpida que la resta de Catalunya. D’altra banda, i en la mateixa línia que comentava Joan Simó, s’ha pogut observar una embranzida pel que fa al sector de la indústria, el qual ha facilitat molta ocupació.

Finalment, Joan Sanmartín, de l’empresa d’OPP GROUP, ha explicat en què consisteix el model de granja Pplus. Aquest nou model es caracteritza per un control diari, a més de la voluntat de controlar l’impacte mediambiental. A més, l’empresa ha signat un contracte amb la UdL per formar futurs professionals (com veterinaris i ramaders). L’objectiu de l’empresa OPP GROUP és oferir una bona qualitat del producte i que els consumidors tinguin la seguretat del que menjaran.