L’Ajuntament de Lleida destina 243.750 euros al Pla d’actuacions subsidiàries durant l’any 2019

El consistori enderroca subsidiàriament un edifici al carrer Joan Baget 4 i fa tasques de reforç en un solar del carrer La Palma

La Paeria ha destinat un total de 243.750 euros durant l’any 2019 a actuacions derivades de procediments de Disciplina Urbanística, com enderrocs, neteges de solars, apuntalaments i altres actuacions executades de forma subsidiària i/o per raons d’urgència fonamentades en situacions de risc imminent per a la salut de les persones o les coses. Així ho ha confirmat el primer tinent d’alcalde i regidor d’urbanisme, Toni Postius, qui ha destacat que “vetllem pel compliment de la normativa urbanística i per garantir, en tot moment, la seguretat de les persones i els béns”.

Actualment, el consistori lleidatà ha iniciat subsidiàriament a la propietat, l’enderroc d’un edifici al carrer Joan Baget, 4, amb motiu del mal estat de la finca. L’actuació, que executa l’empresa Biosca, ha comportat el tall de trànsit en aquest vial durant uns dies. El pressupost de l’actuació és de 28.722,18 euros.

D’altra banda, la Paeria ha executat subsidiàriament la neteja i tancament del solar ubicat al número 3 del carrer La Palma. En aquest punt també s’han reforçat les bigues de fusta de lligam dels edificis confrontants (números 1 i 3), i es farà el dictamen de l’estat de les mitgeres d’ambdós immobles. El pressupost d’aquests treballs és de 22.683,66 euros.