Tres municipis de l’Urgell sumen més de 180 habitatges buits

Repoblar la comarca i frenar la contínua despoblació rural és un dels principals objectius del consell de l’Urgell. I una prioritat per aconseguir-ho és elaborar una radiografia real de la situació a la comarca. I els primers resultats d’aquesta diagnosi posen a sobre de la taula que hi ha més de 180 habitatges buits només comptant tres municipis de l’Urgell. És el cas de Maldà, on n’han comptabilitzat 57; Sant Martí de Maldà amb 76, i Tornabous amb 48 (26 a Tornabous, 12 a la Guàrdia d’Urgell i 10 al Tarròs).

Quan el consell finalitzi aquesta diagnosi, pretén crear una borsa d’habitatge comarcal amb l’objectiu de “fer aflorar el parc d’habitatges buits que hi ha als pobles i donar resposta a les demandes existents”, va dir el conseller comarcal de Repoblació, Sebastià Mata.

S’ha d’assenyalar que el consell de l’Urgell amb l’ajuntament de Maldà van impulsar la primera prova pilot a la comarca d’un contracte de masoveria urbana. L’objectiu és frenar el deteriorament d’habitatges antics i desocupats i garantir el dret a un habitatge digne i assequible.