Via lliure al projecte comercial de Torre Salses

Els expedients que integren el pla de desenvolupament d'aquesta zona entre la Bordeta i Magraners seran sotmesos a l'aprovació del Ple

La Comissió informativa de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i la sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida ha informat favorablement aquest divendres dels tràmits urbanístics que donen via lliure al projecte de desenvolupament de Torre Salses, on està projectada la implantació d’una zona comercial d’uns 55.000 metres quadrats de mitjanes superfícies. Així mateix, la comissió també ha avalat el projecte de conveni de gestió urbanística entre la Paeria i Eurofund -promotora del projecte comercial- per a l’execució del desdoblament i prolongació del vial Víctor Torres, que donarà accés a la zona de Torre Salses, així com la modificació de l’ordenació urbanística del SUR 42. Aquests expedients urbanístics seran debatuts en el Ple de l’Ajuntament de Lleida del 5 d’octubre per a la seva aprovació definitiva.
La portaveu del govern municipal, Montse Mínguez, ha destacat que es tracta d’un projecte que, d’una banda, “permetrà la connexió definitiva entre els barris de Magraners i la Bordeta i la seva integració cap al centre de la ciutat”, gràcies a la prolongació del vial Víctor Torres fins a Torre Salses, del qual una part del cost l’assumirà la promotora de la futura zona comercial. A la vegada, ha posat en valor que “es potenciarà el desenvolupament de grans àrees d’equipaments de la ciutat a l’entorn de la Bordeta i de Magraners, es facilitarà el desenvolupament residencial –especialment el destinat a habitatges de protecció pública en l’àmbit de l’Àrea Residencial Estratègica- i permetrà el desenvolupament d’implantacions comercials de diferents format, a nivell de barri i a nivell territorial”.

La Comissió també ha informat favorablement sobre el plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir la concessió de la construcció i explotació d’un equipament comunitari a la finca del sector SUR 5 a Copa d’Or -de 9.500 metres quadrats-, entre els carrers President Irla, Marie Curie i la prolongació del carrer de Joaquin Costa, i l’inici de la seva licitació. La portaveu del govern de la Paeria ha explicat que l’equipament comunitari està obert a diferents usos com educatius, religiosos, esportius i sanitaris, entre altres. Des d’ERC han criticat la “privatització” d’aquest solar on actualment s’ubiquen les firetes, amb una concessió administrativa per a 50 anys a canvi d’un cànon anual de 400.000 euros.

Rebuig a la paralització del POUM

Finalment cal destacar que la proposta de resolució presentada pels grups municipals del PDCAT, Crida-CUP, Comú i ERC per deixar sobre la taula el projecte de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) no ha tirat endavant. En aquest sentit, Mínguez ha remarcat que “el quatripartit ha demostrat que no té un projecte de ciutat i que no té projecte sobre el POUM”. “Mentre ells posen pals a les rodes, l’equip de govern avança en la seva tramitació i en projectes en benefici de la ciutat de Lleida”, ha conclòs la portaveu municipal.