L’Oficina Local d’Habitatge gestiona més de dos mil expedients anuals d’ajuts al lloguer

L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha visitat avui les dependències de l’Oficina Local d’Habitatge, l’Empresa Municipal d’Urbanisme i el departament de Salut Pública de l’Ajuntament, situats al carrer Cavallers. El paer en cap, que ha estat acompanyat pels tinents d’alcalde Sergi Talamonte i Montse Pifarré, i ha pogut saludar els funcionaris que treballen en aquestes àrees i conèixer amb més detall les seves tasques.

L’Oficina Local d’Habitatge és la finestreta única d’atenció al ciutadà per qüestions relatives a aquest àmbit. Una de les seves funcions principals, com a ens col·laborador de la Generalitat, és la gestió dels més de dos mil expedients anuals que generen les peticions d’ajudes pel pagament del lloguer. També gestiona la Xarxa de Mediació per al lloguer social.

L’Oficina forma part de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, l’ens encarregat per la Paeria per gestionar el seu patrimoni immobiliari, inclòs el parc d’habitatge social de lloguer, i dur a terme actuacions urbanístiques i de construcció.

Pel que fa al departament de Salut Pública, té encomanada la gestió del cementiri municipal, a més d’altres iniciatives d’educació sanitària i de vigilància de la salut en diferents àmbits.