Lleida celebra la Setmana Europea de l’Energia Sostenible

S'ha realitzat una visita a la casa Positiva Arborètum, un habitatge singular enfocat a reduir el consum energètic, les emissions de CO2 i a utilitzar materials de baix impacte ambiental

Lleida celebra la Setmana Europea de l’Energia Sostenible amb una visita a la casa Positiva Arborètum, un habitatge singular enfocat a reduir el consum energètic, les emissions de CO2, i a utilitzar materials de baix impacte ambiental. La visita, que ha estat molt ben valorada pels assistents, ha estat conduïda per Josep Bunyesc, arquitecte especialitzat en construcció sostenible i autor de l’obra.

És un interessant laboratori on l’arquitecte experimenta amb materials, formes i geometries, amb l’objectiu d’assolir consum mínim, mantenint el confort per a zones climàtiques com Lleida amb hiverns severs i estius cada cop més calorosos. Està construït amb materials naturals com la fusta, amb una petjada de carboni molt baixa, material renovable, que a més ha fixat CO2 de l’atmosfera.

L’habitatge residencial, actualment té un consum energètic negatiu. És a dir produeix més energia de la que consumeix, gràcies als seu comportament energètic molt alt combinat amb la producció d’energia amb panells fotovoltaics per l’autoconsum.

Durant la visita s’ha pogut comprovar que les condicions de confort òptimes dins l’habitatge són possibles gràcies a la combinació intel·ligent d’un conjunt d’aspectes constructius i bones pràctiques com l’estanqueïtat de l’edifici per evitar pèrdues de calor, combinat amb un bon sistema de ventilació que renovi l’aire i expulsi la calor de l’estiu durant la nit. També la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, per l’autoconsum de l’habitatge i per la recàrrega del vehicle elèctric.

La Setmana Europea Sostenible és una campanya de conscienciació a nivell europeu que busca un model energètic basat en la producció d’energia neta i segura i el consum eficient d’aquesta, sota el prisma de reduir les emissions de CO2 principal causant del canvi climàtic. Durant aquesta, els municipis adherits es comprometen a divulgar bones pràctiques, iniciatives i idees sobre energia sostenible, amb l’enfocament d’anar “empoderant” consumidors i ciutadans.

L’Ajuntament de Lleida, dins aquest marc està realitzant una campanya d’assessorament en l’estalvi i deficiència energètica per a habitatges de Lleida, així com per a les famílies vulnerables amb risc de pobresa energètica, dins la qual ha assessorat 140 famílies des que es va iniciar fins ara.