L’Ajuntament de Lleida ultima la connexió de l’Eix Nord-Sud

Dins del procés de millora del carril bici de la ciutat

L’Ajuntament de Lleida està fent una clara aposta per la millora del carril bici a la ciutat durant aquest mandat amb l’objectiu de millorar la qualitat i la seguretat de la xarxa existent, que supera els 38 quilòmetres de longitud, així com per potenciar la connexió entre els diferents pols d’atracció de la forma més directa i segura possible. La Comissió d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat celebrada avui ha informat favorablement sobre les clàusules que han de regir el contracte d’obres del projecte de reforma amb carril bicicleta de l’avinguda de Catalunya. El tinent d’alcalde i regidor d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, s’ha mostrat molt satisfet i ha destacat que “l’equip de govern treballa per completar la unió de l’eix nord-sud de Lleida amb carril bici, una reivindicació històrica i un compromís amb la ciutadania i els usuaris de bicicleta”.

“Completar l’Eix Nord-Sud del carril bici, connectant els trams existents, és la principal prioritat”, ha destacat Larrosa durant la seva intervenció. Per fer-ho, en l’últim any s’han habilitat nous trams al carrer Balmes, entre Ricard Viñes i Pau Casals; a la Rambla d’Aragó, on s’està fent nou el que va entre Ramon y Cajal i Canonge Brugulat; i al Pont de la Universitat-avinguda Estudi General, facilitant així que els ciclistes puguin passar amb més facilitat entre ambdós marges del riu Segre.

Durant aquest estiu està previst que s’habiliti el nou carril bici de l’Avinguda Catalunya, que connectarà amb els trams de Rambla d’Aragó i el Pont de la Universitat, donant així continuïtat a aquest eix. Paralel·lament, ja es treballa en el projecte del tram Ricard Viñes-Onze de Setembre, passant per l’avinguda Doctor Fleming, que és l’últim que queda pendent per completar l’Eix Nord-Sud entre els campus d’Agrònoms i Cappont de la UdL.

A més, també s’han fet o estan previstos arranjaments puntuals, com rebaixos de vorera, en llocs com la Rambla La Mercè, els carrers Riu Ebre, Vallcalent, Estudi General amb avinguda Barcelona i avinguda del Segre amb el Pont Vell.

Altres millores per potenciar l’ús de la bicicleta són la col·locació de separadors entre el carril bici i els de trànsit de vehicles per millorar la seguretat viària i l’ampliació de la disponibilitat d’aparcaments. Pel que fa referència als separadors, se n’han posat en diversos punts com Joc de la Bola, la rotonda d’Onze de Setembre amb Fleming i a les avingudes Estudi General i Miquel Batllori. Quant als aparcaments, s’ha prestat especial atenció a la col·locació d’aparcabicis en punts de destinació o de canvi de modes de transport, com les estacions, els equipaments escolars, centres comercials, equipaments i llocs de treball. Actualment hi ha 838 places d’estacionament en 298 ubicacions.

També s’han senyalitzat les passarel·les i parcs per tal de reforçar els itineraris de bicicletes i recordar a la resta d’usuaris l’ús compartit d’aquests espais i s’està treballant en una nova redacció de l’Ordenança Municipal de Circulació de Vianants i Vehicles.

L’Ajuntament ofereix a més una sèrie de rutes per l’Horta que permeten gaudir de la vessant més esportiva de la bicicleta, combinant l’activitat física amb la descoberta de l’Horta.

Augment del nombre d’usuaris

En els darrers anys globalment hi ha hagut un increment del nombre d’usuaris que utilitzen les vies de la ciutat, gràcies a l’ampliació de la xarxa de carril bici i les millores que s’hi han anat implantant, tot i que l’increment no és homogeni, sinó que es concentra en els punts on el carril bici és més segur i ben enllaçat. Així, en el node Plaça Francesc Macià, Avinguda Madrid, Pont Vell, (amb carril bici av. de les Garrigues, Banqueta, av Madrid) l’ús de la bicicleta ha augmentat un 200%, mentre que al node plaça Ricard Vinyes, l’increment ha estat notablement inferior (un 40%). La banqueta de l’avinguda de Blondel és on s’ha comptat un major nombre de ciclistes, amb una intensitat mitjana de 412 al dia (segons un estudi de 2014).

En aquest sentit, la construcció i connexió dels carril bici a Balmes, Rambla d’Aragó i avinguda Catalunya, permetran completar l’eix eix nord-sud, cabdal per impulsar la utilització de la bicicleta com a mitjà de transport a la ciutat tot millorant-ne la seguretat i el confort, i la paulatina reducció del vehicle privat en per els desplaçaments dins la ciutat.

Reducció d’emissions

La reducció de la presència del vehicle privat dins de la ciutat és cabdal per millorar la qualitat de l’aire i reduir les emissions de CO2 causants del canvi climàtic, donat que els gasos que expulsen els cotxes són altament contaminants i perjudicials per la salut.

La utilització de mitjans de transport sostenibles com la bicicleta en detriment del cotxe poden influir molt positivament a millorar la qualitat de l’aire als nostres carrers. Així per exemple, un ciclista que circula per Lleida cada dia (aproximadament uns 10 km i no agafa el cotxe per fer el mateix desplaçament) està evitant a l’any l’emissió de al voltant 375 kg de CO2, 490 g de CO, 75 g de NOx i 5 g de partícules en suspensió.

El nou POUM preveu desenvolupar una xarxa de carrils i itineraris per a bicicletes per tota la ciutat, promovent l’ús d’aquest mitjà de transport per afavorir una mobilitat sostenible i segura.

Endavant el pla de manteniment i millora de la senyalització vertical i horitzontal de Lleida

La Comissió d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat també ha informat favorablement sobre la proposta d’aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte de servei del Pla de manteniment i millora de la senyalització vertical i horitzontal de Lleida l’any 2018, per un import de 176.089,17 euros iva inclòs.

Pel que fa a senyalització horitzontal, la campanya inclou un repintat i pintat de la senyalització, inclòs el premarcatge i l’esborrat amb pintura o fressat de marques vials existents.

Pel que fa a la senyalització vertical, es preveu la substitució de senyals i suports malmesos, la neteja periòdica de senyals, la implantació de nova senyalització, la implantació i manteniment de pòrtics, banderoles i cartells, la senyalització provisional d’obres municipals i actes públics que afectin a la via pública i la senyalització de parades de bus.