L’Ajuntament de Lleida millora la senyalització horitzontal de la N-240a i la N-II

Forma part del Pla de manteniment per incrementar la seguretat viària al conjunt de carrers de la ciutat

L’Ajuntament de Lleida ha finalitzat la millora de la senyalització horitzontal de la N-240a al seu pas pels Magraners, i avui han començat les actuacions a la N-II, en la zona compresa entre el Passeig de Ronda amb Cos i Gayon i el límit del terme municipal.

Aquestes actuacions formen part del “Pla de manteniment i millora de la senyalització vertical i horitzontal de Lleida” anual que es realitza des de la regidoria de l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat. L’objectiu d’aquests treballs, en què es repinta i s’ arrengen les vies és millorar la seguretat viària per mitjà dels elements de pintura horitzontal.

Els treballs de campanya es van iniciar al setembre i fins ara s’han repintat les carreteres N-230, la N-240 i i LL-11 des del límit del terme municipal de Lleida fins a la trama urbana. Està previst actuar a diferents avingudes i carrers de la xarxa bàsica de la ciutat com l’ Av. de Madrid i l’ Av. Miquel Batllori, així com en punts de la xarxa viària secundària on, per raons especifiques de seguretat, cal reforçar la senyalització horitzontal.