La Paeria treballarà per innovar en l’aplicació de mesures que fomentin el civisme des de la transversalitat

L’alcalde, Miquel Pueyo, ha apuntat que millorar el civisme també és millorar en qüestions de salut, de confort o de satisfacció per viure a la ciutat

L’Ajuntament de Lleida treballarà per innovar en l’aplicació de mesures concretes que contribueixin a fomentar el civisme des de la transversalitat. El paer en cap, Miquel Pueyo, ha assenyalat que el civisme i el respecte no tenen a veure només amb la seguretat, sinó que són polítiques transversals que inclouen l’educació, la via pública, la seguretat, la joventut, etc. En el context actual de canvi, l’alcalde ha explicat que es generen molts reptes i que aquests no han de tornar-se en problemes, han de convertir-se en oportunitats.

Els membres de la Corporació Municipal han assistit aquest dimecres en una jornada de civisme i seguretat, organitzada a la caserna de la Guàrdia Urbana, en què hi han pres part personal tècnic de diversos departaments, per tractar els valors que s’hi associen, com el compromís i la responsabilitat amb els béns comuns, que afecten a cada àrea. L’alcalde ha assegurat que el civisme també va vinculat a la salut, al confort o a la satisfacció per viure a la ciutat. Pueyo ha comentat que les grans transformacions no s’aconsegueixen a curt termini, són accions que quallen al llarg del temps, amb accions educatives, de convivència, etc.

Pueyo s’ha referit a les aportacions que ha fet durant la jornada el catedràtic d’antropologia social a la Universitat Pompeu Fabra, Carles Feixa, qui ha fet de relator, i ha afirmat que Lleida ha estat una ciutat pionera en diversos àmbits, com en l’acollida de persones d’orígens diversos, igual que Barcelona, i que, de la mateixa manera que la diversitat genera neguits però es poden entendre com a oportunitats, els canvis també. Per això, treballar el civisme ajudarà a ser una societat més de més convivència, flexible i tolerant i, a més, aportarà des d’un punt de vista del progrés econòmic i intel·lectual.

Carles Feixa ha conduit la jornada amb reflexions i anàlisi de les polítiques locals de civisme i convivència. Ha indicat que l’objectiu de la jornada és passar de la coexistència, quan cada persona viu en el seu no hi ha interacció, a la convivència, per gestionar situacions diàries de conflicte i aprofitar les oportunitats que en deriven. La manera més efectiva per promoure la convivència, ha dit, és que la pròpia ciutadania s’hi senti compromesa.

Entre alguns dels problemes que existeixen a la vida quotidiana, ha exposat alguns com la brutícia, els grafits, el soroll, l’oci nocturn, conflictes amb els animals/gossos, la diversitat religiosa, el vandalisme, el multiculturalisme, la integració o l’ús e l’espai públic. Feixa els ha posat com a exemples que poden ser reptes, alhora que oportunitats, quan s’arriba a una mediació o co-mediació, que és quan els agents proposen solucions.

El catedràtic d’antropologia ha parlat d’algunes experiències exitoses a la ciutat, com el redisseny els carrils bici, els pressupostos participatius, la resolució de problemes de l’oci nocturn, etc. D’aquí, que en una conjuntura de canvi global i local, és el moment d’administrar aquests nous reptes. “El civisme, la convivència, és un tema transversal en el qual s’ha d’actuar globalment”, pel que Feixa ha apuntat que s’ha d’innovar en l’aplicació de mesures concretes per evitar que conflictes de situacions diàries, de petits reptes, generin malestar ciutadà.