La Paeria de Lleida restableix 64 talls de subministraments bàsics durant el 2018

Els serveis socials de l’Ajuntament de Lleida han emès 14.036 informes des del 2015

L’Ajuntament de Lleida ha emès des del 2015 més de 14.036 informes per evitar talls de subministraments bàsics a famílies vulnerables, any en què va entrar en vigor la Llei 24/2015 per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. D’aquests, 7.649 corresponen al 2018. Durant l’any passat, els servies socials municipals van realitzar 1.393 informes corresponents al subministrament d’aigua; 2.447 per al gas, i 3.809 per al llum. Cada any, el nombre de gestions per aquest tema s’ha incrementat.

Dels informes realitzats el 2018, 2.756 són positius i 27 han estat valorats amb dependència energètica. No ha estat procedents 296 i no es podien acredita 4.189. Estan pendents de citació 382. El còmput des del 2015 (d’acord a la Llei 24/2015), els informes positius han estat 7.241, i n’hi ha 71 valorats amb dependència energètica. Pel que fa a no procedents, n’hi ha 346 i 6.293 no es poden acreditar.

El 2018 s’han produït 64 talls de subministraments, els quals tots han quedat restablerts després de les gestions dels servies socials i en col·laboració de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Lleida (OMIC).

La Paeria ha tramitat aquest 2018 ajuts per pagar factures pendents de famílies vulnerables per un import de 154.610 euros, que es paga directament a les empreses subministradores. Les ajudes concedides han servit per abonar 2.938 factures a 1.327 famílies diferents. Son famílies que tenen informes positius relatius a la Lleida 24/2015 en què es demostra la seva vulnerabilitat econòmica i han estat valorades d’acord a criteris de renda i socials.

El pagament s’ha fet efectiu en dos períodes:

-Del juliol al desembre del 2017 s’han pagat 71.225 euros corresponents a 1.462 factures (d’aquest pressupost, el 58 % ha estat destinat a factures de llum; el 24 % a factures d’aigua i el 18% a factures de gas).

-Del gener al juny de 2018 s’han pagat 83.384 euros de de 1.476 factures (el 42 % dels diners han estat per a factures de llum; un 29% a les d’aigua, igual que a les de gas, que també suposen un 29%).

L’any passat 1.318 famílies es van beneficiar dels ajuts per al pagament de deute acumulat per impagament de subministraments bàsics. Per evitar el sobreendeutament, es van atorgar ajuts a famílies en situació de vulnerabilitat. Així, es van destinar 192.654 euros, a parts iguals entre l’Ajuntament de Lleida i la Generalitat. L’any 2016 van ser 161.844 euros, dels quals es van beneficiar 811 famílies.

L’Ajuntament de Lleida vetlla per les persones vulnerables a la ciutat i manté activa la campanya contra la pobresa energètica i la pèrdua d’habitatge. A través de la Regidoria de les Polítiques per als Drets de les Persones i l’àrea de Comerç, Mercats i Consum, es manté el servei d’informació i d’assessorament adreçat a persones amb situació de pobresa energètica i/o dificultats per al pagament de l’habitatge habitual, d’acord amb el que estableix la llei 24/2015. Aquesta llei fa referència a mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

La informació detallada es pot consultar a través del banner específic a la pàgina d’inici de la web de la Paeria i de la Regidoria de les Polítiques per als Drets de les Persones. També es pot fer a través del telèfon gratuït d’informació 900844253. Les consultes de pobresa energètica es poden fer a les oficines municipals de serveis socials dels diferents barris o a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), i les d’habitatge són ateses per l’Oficina Local de l’Habitatge o a les oficines de serveis socials. L’objectiu d’aquest servei d’informació és que la ciutadania conegui les mesures previstes en la llei 24/2015.

En quant a l’habitatge són en essència:

1. Prevenir la pèrdua de l’habitatge.

2. Accedir a un lloguer social quan no es pot fer front als deute d’hipoteca o lloguer.

En quant a les persones que tenen deutes en les despeses de subministraments:

3. Evitar els talls en els subministraments bàsics garantint els subministraments bàsics d’aigua potable, llum i gas.

Entre les prioritats de l’Ajuntament, a través de la Regidoria de les Polítiques per als Drets de les Persones, hi ha la prevenció de situacions de pèrdues d’habitatge i de talls de subministraments bàsics, a través d’ajuts d’emergència, com de la taula d’emergència en habitatge, o facilitant contractes d’habitatges socials, entre altres.

Els Serveis Socials aconsellen que si alguna persona té deutes de subministrament i/o ha rebut avís de tall, té impagaments de lloguer o ha rebut avís de desnonament, es posi en contacte amb els serveis socials del seu barri al més aviat possible, sense esperar a l’últim moment, per tramitar els recursos més oportuns.