La Paeria obre el procés selectiu per treballar a les taquilles de les piscines municipals

La convocatòria romandrà oberta fins al 7 de maig

L’Ajuntament de Lleida ha obert aquesta setmana la convocatòria del procés selectiu per treballar a les taquilles de les piscines municipals de la ciutat de Lleida per a la temporada d’estiu 2019.

Els criteris de valoració preferents són tenir entre 30 i 60 anys i acreditar que es troba en situació d’atur. També es tindrà en compte l’experiència professional com a taquiller en piscines municipals. Les persones aspirants, que compleixen les condicions exigides en aquesta convocatòria, seran convocades oportunament per missatge telefònic per realitzar una entrevista.

El termini per a presentar les sol·licitud finalitza el 7 de maig, a les 15 hores. Fins llavors, els aspirants han d’emplenar el model oficial de sol·licitud que es pot descarregar en aquest enllaç, o bé a les oficines de l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí (IMO) al carrer Pare Palau, 5 (Pardinyes).

Amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar:

– Currículum actualitzat amb fotografia

– Informe de Vida laboral actualitzada.

– Còpia del DNI

– Còpia del Document que acrediti la situació actual d’atur.

La presentació de tota aquesta documentació es farà a les oficines de l’IMO.