La Paeria de Lleida començarà al setembre el cens de colònies de gats a la ciutat

El projecte, que s'ha adjudicat a l'Associació CERGATS, també inclou una prova pilot per gestionar-les

Alguns dels gats del centre d'acollida d'animals de companyia de Lleida, el 2 d'agost del 2019. Foto: ACN.

L’Ajuntament de Lleida iniciarà al setembre un cens de colònies de gats a la ciutat i, seguidament, es farà una proposta per fer-ne la gestió i el seguiment. La Paeria ha adjudicat el projecte CER, Captura, Esterilització i Retorn, a l’Associació CERGATS perquè el porti a terme, per un import de 17.545 euros. Tenir un cens actualitzat permetrà conèixer i dimensionar les colònies de gats urbans que hi ha a la ciutat de Lleida, així com als nuclis descentralitzats de Sucs i Raïmat, per evitar el creixement descontrolat de la població i garantir el seu benestar. L’objectiu final és la millora de la gestió de les colònies de felins a al municipi de Lleida.

Les àrees per actuar i controlar els gats podran ubicar-se, de manera discreta, en espais de repòs i d’alimentació a espais públics, com parcs, jardins, places o via pública. De cada colònia, s’elaborarà una fitxa amb informació bàsica, com ara el seu nom, la localització, les dades de les persones alimentadores, el nombre de felins (mascles, femelles, cadells i si estan esterilitzats) o els anys que porta la colònia formada, entre altra informació que es consideri d’interès per al bon funcionament de la gestió de la colònia. A partir d’aquí, es definirà la gestió d’aquestes unitats per fer-ne un seguiment.

D’una banda, es farà l’adequació dels espais, amb la instal·lació de menjadores, abeuradors, sorrals, i la neteja del medi. De l’altra, es milloraran les condicions sanitàries i nutricionals dels animals, amb la vacunació, la desparasitació i l’esterilització dels animals.

L’entitat adjudicatària seguirà el procediment d’acord al mètode CER i s’encarregarà de fer la formació de les persones voluntàries que alimentin i que controlin les colònies. A més, promourà campanyes informatives perquè la ciutadania conegui el projecte.