La Cambra de Comerç, Pimec i la Federació d’Hostaleria presenten al·legacions per aturar el centre comercial de Torre Salses

La modificació del Pla General esdevé perjudicial pel sector del comerç i terciari de la ciutat de Lleida

0
161
Imatge del primer ple de la nova Cambra de Comerç de Lleida. Foto: Cedida.

Les entitats signants d’aquestes al·legacions consideren que la distribució dels usos i participacions en un sector de caire essencialment terciari i comercial com el sector SUR 42 Torre Salses té una clara incidència i repercussió sobre les dinàmiques comercials de la ciutat de Lleida i del municipi. Per aquesta raó, presenten les següents al·legacions en interès tant dels seus objectius i finalitats socials i/o corporatius, com en interès col·lectiu del territori i la ciutat de Lleida. La modificació del Pla General té un caràcter eventualment perjudicial pel sector del comerç i terciari de la ciutat de Lleida.

En relació amb el document de la Modificació del Projecte de reparcel·lació del sector SUR 42 Torre Salses, és el caràcter eventualment perjudicial pel sector del comerç i terciari de la ciutat de Lleida que ha implicat la modificació del Pla General, i la derivada modificació del Pla parcial del SUR-42, que finalment han derivat en el plantejament de la del projecte de reparcel·lació al qual donen cobertura. Els ens comercials signants valoren el caràcter eventualment perjudicial pel sector del comerç i terciari de la ciutat de Lleida que ha implicat la modificació del Pla General, i la derivada modificació del Pla parcial del SUR-42, que finalment han derivat en el plantejament de la del projecte de reparcel·lació al qual donen cobertura.

Atenent que el pla parcial va ser aprovat definitivament, així com el seu projecte de repacel·lació i el seu projecte d’urbanització fou completament executat, considerem necessari plantejar l’opció de tornar a la situació anterior a les modificacions de planejament produïdes, mitjançant la nova oportuna modificació per restituïr el planejament al seu estat anterior.

Pel que fa al conveni entre l’Ajuntament i la societat Eurofund Parc Lleida, S.L., caldria afrontar-ne la revisió en allò que es configura com a perjudicial per l’interés públic municipal, atés que el pagament d’unes despeses d’urbanització no justifica el perjudici produit al sector del comerç de la ciutat.

Revisant els antecedents de planejament, trobem que, en el fons, mitjançant la modificació d’un pla parcial s’ha permès implantar un model comercial que veritablement té un abast inclús supramunicipal, amb la qual cosa cal considerar que tant la present reparcel·lació com el planejament parcial que li dona cobertura, recauen en supòsit de nul·litat radical i desviació de poder, amb possibilitat de ser objecte d’impugnació indirecta del planejament.

En aquest sentit, cal al·legar la nul·litat de la modificació del projecte de reparcel·lació, fonamentada en la nul·litat del planejament que la pretén sustentar, el qual ha estat emprat en frau de llei per alterar i modificar el model comercial de la ciutat de Lleida.

FER UN COMENTARI