El patronat de la Fira de Lleida aprova per unanimitat el seu nou codi ètic

El patronat de la Fundació Fira de Lleida ha aprovat per unanimitat en la seva reunió d’avui un nou Codi Ètic, així com les Normes Generals de Participació en els esdeveniments que organitza i en particular en la fira Formació i Treball F&T, que tindrà lloc els dies 16 i 17 d’abril i que comença a comercialitzar-se dilluns vinent. La sessió ha estat presidida pel president de la Fundació, el paer en cap, Miquel Pueyo, i ha comptat amb la presència de representants de la resta d’institucions patrones.

El Codi Ètic de Fira de Lleida és un compromís basat en un conjunt de principis i valors ètics que estableix les pautes de conducta a tenir en compte en tota l’activitat firal. La finalitat principal d’aquest codi ètic serà, doncs, garantir i potenciar els principis i valors basats en la cultura de la pau, la defensa de la igualtat i els drets humans.

“Disposar del codi ètic és un pas endavant important. Totes les fires de Catalunya s’estan intentant dotar d’una eina com aquesta, que permetrà posar per sobre de tot els valors que ha de respectar una institució com Fira de Lleida i que defensem tots els patrons. El codi no és per una fira en concret sinó per totes i ve a dir que defensem els valors democràtics, de la pau i de la no-violència”, ha explicat Jordina Freixanet, segona tinent d’alcalde de la Paeria i tresorera de Fira de Lleida.

Valors i principis ètics

Els valors que inspiren aquest document són els de la responsabilitat, el respecte als drets humans, la defensa del medi ambient, la igualtat i no discriminació, l’esperit de servei i professionalitat, la transparència, l’eficàcia i la recerca de l’excel·lència en el treball. També fonamenten l’actuació de la Fira el compromís territorial, l’ànim de potenciar la voluntat de fer de Lleida una ciutat educadora basada en la cultura i valors de la pau, la no-violència, la solidaritat i la igualtat.

Per tant, Fira de Lleida perseguirà en l’exercici de la seva activitat la satisfacció dels interessos generals que té encomanats de les entitats públiques que la integren, basant la seva conducta en la gestió dels conflictes sense el recurs de la violència i el respecte als drets fonamentals i llibertats públiques, evitant tota actuació que pugui produir cap mena de discriminació.

En compliment d’aquest codi ètic, en les manifestacions firals no es permetrà l’assistència d’expositors que vulnerin els valors i principis de la cultura de la pau, la defensa de la igualtat i els drets humans. Per preservar aquests valors tampoc s’autoritzarà la presència ni exhibició en els estands d’elements que atemptin contra la pau o els drets humans, ni tampoc la difusió, per qualsevol mitjà, d’elements bèl·lics o que fomentin la violència, ni de qualsevol mena que atemptin contra els valors d’aquest codi ètic.

Durant la reunió d’avui també s’han aprovat les Normes Generals de Participació en la Fira, que actualitzen i unifiquen textos anteriors i detallen aspectes com les condicions de participació i admissió dels expositors, les directrius tècniques i de seguretat, les condicions de muntatge i altres aspectes legals, comuns al conjunt de les fires. A més, s’han aprovat les Normes Generals de Participació en la Fira Formació i Treball F&T, que detallen les condicions d’aquest certamen en concret.

Canvi d’orientació del Saló F&T

Durant la trobada, també s’han anunciat alguns canvis de cara a l’edició de l’any vinent d’aquesta fira, que podria també canviar de nom. La intenció és modificar la seva orientació, fins ara centrada gairebé exclusivament en el món de la Formació Professional, per tal de convertir-la en un Saló de l’Ensenyament de les Terres de Lleida que, a més de la Formació Professional, també compti amb presència de la resta d’ensenyaments reglats, el món universitari de grau i postgrau, la formació continua i l’ocupacional.

La reunió del Patronat de la Fira també ha comptat amb la participació del tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Paco Cerdà, que actua com a secretari del patronat, i del regidor Fèlix Larrosa, a més del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i altres representants de la resta de patrons, que són la Generalitat i la Cambra de Comerç, així com el director de la Fira, Oriol Oró.