Ciutadans (Cs) Lleida sol·licita millorar la senyalització de les zones esportives dels barris

El regidor de Cs, José Luis Osorio, explica que hi ha pavellons com el de Magraners, la Bordeta o Pardinyes, que no apareixen suficientment indicats, “fet que provoca que alguna gent que ve de fora de la ciutat, tingui dificultats per arribar”

El regidor de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Lleida, José Luis Osorio, considera que hi ha una manca de panells indicadors, sobretot a les entrades dels barris, que indiquin on es troben els equipaments esportius. “Pavellons com el de Magraners,, Pardinyes, Cappont o la Bordeta no estan suficientment senyalitzats i no disposen de prou indicadors del lloc d’ubicació de les instal·lacions”, ha explicat Osorio, que considera que aquest fet “provoca que alguna gent que ve de fora de la ciutat, tingui dificultats per arribar”.

“Són moltes les competicions esportives que tenen lloc a la ciutat, sobretot els camps de setmana on es juguen partits amb altres clubs esportius del territori”, ha explicat Osorio. “I són molts els pares implicats que ens fan arribar que depenent del pavelló on els toca jugar, tenen dificultats per localitzar-los”, ha manifestat. “Aquests equipaments acostumen a estar a prop de les piscines, i no estaria de més que també se senyalitzessin correctament”, ha afegit. Per aquest motiu, el grup de Cs Lleida presenta una Proposta de Resolució a la comissió de les Polítiques de la Gestió i Promoció de la Ciutat i de la Sostenibilitat per sol·licitar que “es millori la senyalització de les zones esportives dels barris, especialment en les que manca els panells indicadors”. Així, també es demana que el “manteniment dels panells existents que ho requereixin”.