Carles Alsinet serà comissionat de l’Alcaldia pel pacte pel civisme i la ciutat dels valors

La Paeria vol que aquesta filosofia impregni tota l'actuació municipal i implicar a la ciutadania en aquest projecte

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha nomenat Carles Alsinet Mora, director de la Càtedra d’Innovació Social de la UdL, com a Comissionat de l’Alcaldia pel pacte pel civisme i la ciutat dels valors de l’Ajuntament de Lleida.

El paer en cap, que s’ha reunit aquesta setmana amb Alsinet per tractar sobre la posada en marxa d’aquest projecte, ha destacat en el decret de nomenament del Comissionat que “el civisme i els valors ciutadans requereixen estar situats en un pla preferent en els objectius de l’actuació de les administracions públiques, i molt especialment de les administracions locals, les més properes a les persones”.

És per això, que la Paeria vol que el pacte pel civisme i la ciutat dels valors “impregni l’actuació municipal d’una manera totalment transversal en totes les activitats que impliquen la participació de la ciutadania”, per tal d’aconseguir que “el civisme sigui un valor que estigui situat en un lloc de preferència en qualsevol actuació municipal”. Amb aquest objectiu, s’impulsaran polítiques actives de potenciació dels valors, definint-ne els prioritaris a potenciar, les eines a utilitzar i com implicar als lleidatans i lleidatanes.

Les funcions del comissionat seran, doncs, la formulació de propostes i plans d’actuació que seran sotmesos, segons escaigui, a informe dels òrgans de participació competents; el seguiment de treballs i estudis que siguin formulats pels departaments de les regidories corresponents en l’àmbit del pacte pel civisme i la ciutat dels valors; la participació en les tasques de coordinació tècnica en matèria de civisme i valors; i ser l’enllaç permanent amb els òrgans de participació i les entitats de la ciutat relacionades amb la matèria que té comissionada.

El nomenament no suposa la creació de cap nova estructura administrativa i el comissionat no percebrà cap mena de remuneració per la seva tasca.