Almenar habilita una rotonda per facilitar l’accés des de l’autovia

Facilitarà la incorporació des dels 4 vials que hi conflueixen i farà més segur, àgil i còmode el trànsit rodat

L’Ajuntament d’Almenar està executant les obres de construcció d’una rotonda destinada a millorar la connexió entre l’autovia A-14 i la zona urbana del municipi. El projecte donarà resposta a l’increment del volum de trànsit que procedeix o es dirigeix a l’A-14 (que des de juliol del 2017 connecta el municipi amb Lleida) i farà més segur, àgil i còmode aquest accés, que esdevindrà una de les entrades principals al municipi.

L’actuació comportarà una millora notable de la seguretat vial de la zona i tindrà com a element més destacat una rotonda (amb un diàmetre interior de 12 m i exterior de 34 m) que articularà l’encreuament de carreteres, eliminant els perillosos canvis de rasant i facilitant l’accés des dels 4 vials confrontats. L’obra disminuirà el risc que suposen els actuals encreuaments existents en la intersecció del camí de Bolòs amb el camí del Sas, camí de Cabanera Reial i camí de Tamarit de Llitera.

L’actuació suposa l’excavació de diversos talussos existents així com l’emplenat de terres en moltes zones, per tal d’adaptar el nivell de la rotonda als vials que hi conflueixen.

El projecte de Millora de la Seguretat Vial en l’Accés al nucli urbà d’Almenar des de l’autovia A-14 té un pressupost d’adjudicació de 238.483 € (iva inclòs). L’empresa constructora adjudicatària dels treballs és Benito Arnó e Hijos S.A.U.

Cal dir que l’empresa adjudicatària aporta l’execució d’una millora, a cost zero per l’Ajuntament, consistent en la urbanització d’una vorera de vianants de 270 m. per la banda sud del camí del Sas, que connectarà la vorera existent del camí del Sas amb el camí de Cabanera Reial. Aquesta obra està valorada, segons projecte, en 79.987 € (iva inclòs).