Tractorada dels pagesos per reclamar ajuts urgents a l’estat espanyol

S'agreuja la crisi de la fruita dolça. Males collites i preus baixíssims

Fotografia d'arxiu d'una tractorada a la ciutat de Lleida. LA CIUTAT.

Ahir, unió de pagesos va organitzar una tractorada a tota Catalunya, per denunciar la manca d’ajuts per part del govern de l’estat, així com la greu crisi que travessa el sector.

Una vuitantena de persones es van manifestar amb els tractors, des dels camps elisis fins a la subdelegació del govern, tallant al tràfic durant unes hores a Rambla Ferràn.

Entre les seves reivindicacions es troben la destinació d’un IVA reduït, l’aplicació justa de la PAC, pal·liar l’encariment de la mà d’obra i de les cotitzacions a la seguretat social, així com reduir l’IBI de les construccions agràries.

Joan Caball, coordinador nacional d’unió de pagesos: “Si es fessin les nostres propostes, tindríem un benefici d’ingressos de sis mil euros per explotació i fiscalment podríem tenir un benefici de tres mil sis-cents euros per explotació”

Aquest any s’han conjugat una sèrie de factors com la manca de collita a causa dels temporals, així com la davallada de la qualitat per aquesta mateixa raó. Alhora, els preus han estat realment baixos, en un mercat inundat per un producte exterior que fa que les grans superfícies deixin el producte local sense col·locar. Ja fa anys que existeix una crisi en el sector de la fruita dolça, però en els últims temps s’ha vist agreujada.