La Crida-Cup denuncia abocaments irregulars en la xarxa d’aigües de Lleida

Es donen casos en els quals es sobrepassa un tres mil per cent el límit d'abocaments.

Aquest matí la Crida-Cup ha demanat que l’Agència Catalana de l’Aigua actuï d’ofici davant de la deixadesa que fa l’ajuntament dels abocaments.

Pau Juvillà, representant del grup municipal ha afirmat: “L’ajuntament no té control sobre els serveis públics privatitzats. El cas dels abocaments és un tema flagrant”.

Segons Juvillà, quan van demanar els permisos d’inspecció que es van dur a terme durant el dos mil disset i dos mil divuit, l’ajuntament va dir que només hi constaven vint-i-set inspeccions, en una població de cent quaranta mil persones; de les quals set van ser desfavorables i d’elles, cap ha tingut sanció.

Pau Juvillà: “No s’entén com es pot fer una analítica i no imposar sancions. Hi ha casos tant greus com empreses que estan abocant quaranta-dos mil, mentre el límit és mil cinc-cents, un tres mil per cent més. A aquesta empresa se li han fet dues inspeccions més, sense que es solucionés el problema, ni es procedís a la sanció “.

També es troben amb permisos d’abocament parats de fa 2 anys que és just quan la crida-cup va començar a demanar que s’activessin. Per tant denuncien una deixadesa de l’ajuntament vers aquesta qüestió i critiquen l’opacitat en el lliurament de la documentació dels 26 expedients.

El 4 de maig del 2018 van demanar que es recorressin i sancionessin aquests expedients, sense rebre cap resposta per part de l’equip de govern. Així doncs, demanen que l’ACA actuï d’ofici.