ERC demana que la contractació socialment responsable, ètica i transparent sigui ja una realitat

Els republicans consideren innecessària l'elaboració d’una guia municipal tenint el Codi elaborat per la Generalitat i pensen que la redacció d’aquesta guia municipal només retardarà la implementació del mateix

El grup municipal ERC-Avancem a la Paeria demanarà a la Comissió informativa de les Polítiques de Drets i Serveis a les Persones que s’apliqui a partir de la seva aprovació en Ple el Codi per a la contractació pública socialment responsable. Segons els republicans l’aplicació d’aquest codi fa innecessària l’elaboració de cap guia pròpia de l’Ajuntament, donat que és prou amplia i dóna tota la cobertura necessària.

Núria Marín, regidora d’ERC-Avancem a la Paeria, recorda que aquest codi homogeneïtza els continguts existents i facilita als poders adjudicadors i al sector públic que en depèn el compliment de l’objectiu d’una contractació́ socialment responsable, ètica i transparent. “Ens proporciona una eina eficient per desenvolupar polítiques públiques des de la contractació mitjançant la inclusió de clàusules socials als contractes”, apunta Marín.

La republicana recorda que l’aplicació del codi proporciona l’oportunitat de donar ple compliment a l’acord de Ple de 25 de novembre passat quedant només pendent l’adequació de les actuals clàusules incloses en la contractació municipal. “Creiem innecessària l’elaboració d’una guia pròpia, donat que el codi ja ens dóna les pautes per a la seva aplicació”, afirma la regidora.

Marín ha fet aquestes declaracions arran de la proposta de creació d’una Guia de contractació responsable municipal, portada a votació demà a la Comissió informativa de les Polítiques de Drets i Serveis a les Persones.