Pas alternatiu a la sortida de Lleida per l’N-230 les nits de diumenge i dilluns

Es duran a terme reparacions del ferm entre la ciutat i el límit de terme amb Torrefarrera i es recomana utilitzar vies alternatives si és possible

L’Ajuntament de Lleida durà a terme reparacions al paviment del tram de la carretera N-230 que va des de la sortida de la ciutat fins al límit de terme amb Torrefarrera, que es troba malmès. Els treballs inclouran també la millora del ferm de la rotonda que hi ha a la confluència entre l’avinguda Alcalde Porqueres i els carrers Jordi Solé Tura i Laureà Figuerola.

Per minimitzar l’afectació al trànsit, les tasques es duran a terme en horari nocturn, concretament les nits del diumenge 3 al dilluns 4 d’octubre i del dilluns 4 al dimarts 5 d’octubre, des de les 22:00 fins a les 7:30 hores. Es permetrà el pas alternatiu de vehicles, però es recomana utilitzar vies alternatives sempre que sigui possible, per evitar embussos. Quan s’estiguin executant els treballs a la rotonda no es podrà accedir a la mateixa des del carrer Jordi Solé Tura ni des del carrer Laureà Figuerola.

L’actuació preveu actuar en els punts més malmesos, incidint en les zones on apareixen sots, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària.

L’Ajuntament de Lleida ha adjudicat aquestes obres a l’empresa Asfalts i equips de vialitat SL per un import de 45.959,16 € (IVA inclòs).