L’Oficina Local d’Habitatge reobre dijous amb cita prèvia

L’horari d’atenció presencial serà de 9 a 14 h i caldrà concertar la cita prèvia al 973 700 606 o al correu emu@paeria.es

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) reobrirà el pròxim dijous l’atenció al públic, de 9 a 14 h, amb un sistema d’atenció presencial amb cita prèvia per reduir l’aforament i evitar possibles aglomeracions en els accessos. L’objectiu és garantir les mesures necessàries en la situació sanitària actual.

La cita prèvia -que s’ha de concertar al telèfon 973 700 606 o al correu emu@paeria.es- limitarà l’aforament de l’OLH a quatre persones en espera. L’ús de la mascareta serà obligatori.

“En una situació on moltes famílies ja ho estan passant malament, des de l’OLH facilitem que la ciutadania pugi beneficiar-se dels ajuts al lloguer, acompanyant-los en tot el procés de sol·licitud i dedicant especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat”, ha resumit el regidor d’habitatge, Sergi Talamonte.

Ajuts al lloguer

Aquest dilluns s’han publicat al DOGC els ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del la COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual, adreçats a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia de la COVID-19 i per ajudar-les a fer front al pagament total o parcial de la renda de lloguer o a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits. Poden ser beneficiaries d’aquest ajut les persones que disposin d’un contracte de lloguer i que constitueixi el seu habitatge habitual.

Segons les bases de l’ajut es considera situació de vulnerabilitat sobrevinguda a causa del Covid-19:

• Haver passat a estar en situació d’atur

• Estar en Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO),

• Haver vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.

• El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no poden ser superiors a 1.613,52 euros mensuals. No obstant això, aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar, que està composta pels cònjuges i els seus descendents sota tutela que conviuen junts, tinguin a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar.

• La renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) han de ser superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

La quantia màxima de l’ajut a Lleida és de 450 euros mensuals i les sol·licituds es poden presentar preferentment a través de mitjans electrònics a: https://web.gencat.cat/es/tramits

També es poden presentar a l’Oficina Local d’Habitatge sempre que s’hagi concertat cita prèvia. Les bases es poden descarregar a la web http://emu.paeria.cat/