L’EMU de Lleida cedeix dos habitatges per a un projecte de masoveria urbana

Els pisos seran destinats a joves que els reformaran i tindran un lloguer assequible

L’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU) de Lleida i l’Associació Obrint Portes per l’Habitatge Social han signat aquest dilluns un contracte de masoveria urbana pel qual l’EMU destina dos habitatges que seran reformats i habitats per joves menors de 30 anys.

Es tracta de la primera vegada que la Paeria opta per aquesta fórmula que pretén facilitar habitatge convencional com a solució a la manca d’habitatge assequible. El regidor d’Habitatge de la Paeria i president de l’EMU, Sergi Talamonte, ha assenyalat que la masoveria urbana és “una excel·lent fórmula com a alternativa a l’accés convencional a l’habitatge” ja que “facilita una llar digna amb un lloguer assequible a joves que no poden accedir al mercat lliure”.

En concret, l’EMU cedeix els dos pisos en usdefruit per set anys, prorrogables per tres anys més a l’Associació Obrint Portes per l’Habitatge Social, que reformarà aquests habitatges i els gestionarà, ocupant-se de la selecció i seguiment dels cinc joves que hi viuran, que pagaran un lloguer assequible, sempre inferior al preu de mercat.

L’EMU aportarà a l’Associació la quantitat de 15.000 euros en concepte de col·laboració per a les despeses que comporti l’execució de les obres d’habitabilitat dels immobles.

Per Talamonte, la masoveria urbana “és una excel·lent fórmula com a alternativa a l’accés convencional a l’habitatge, facilitant l’accés a un habitatge digne per joves en dificultats per accedir al mercat lliure amb un lloguer assequible”.

El regidor d’Habitatge i president de l’EMU ha remarcat que aquesta iniciativa se suma al conjunt de mesures endegades per la Paeria per fer front a l’emergència habitacional.

Obrim Portes és una associació creada l’any 2018 i que té com a finalitat promocionar l’habitatge social digne per aquelles persones que no tinguin garantit aquest dret, millorant així, dins les possibilitats de l’associació, la qualitat de vida d’aquestes persones en risc d’exclusió social (indistintament de l’edat, gènere, nacionalitat o religió), així com proporcionar alternatives.