L’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida ven una parcel·la a Ciutat Jardí

És una finca de 1.812 metres quadrats, on s’hi poden construir 22 habitatges

L’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU) ha adjudicat a la promotora immobiliària Cosehisa Rental SLU la venda d’una finca situada a l’avinguda Ciutat Jardí número 77 per un import d’1.201.070,66 € més l’import corresponent a l’IVA.

Es tracta d’una parcel·la urbana d’ús residencial de 1.811,84 metres quadrats de superfície i 3.027 de sostre edificable, que permet la construcció d’un màxim de 22 habitatges.

Aquesta parcel·la formava part del patrimoni municipal de sòl i habitatge i havia estat cedida per l’Ajuntament a l’EMU per a la seva gestió. Els diners obtinguts amb aquesta operació permetran seguir avançant en les polítiques d’habitatge a la ciutat, ampliar i millorar el parc públic d’habitatge i lluitar contra l’emergència habitacional a Lleida.

L’adjudicació s’ha fet per la via directa, després que el procés de licitació obert el passat 4 de març de 2020 hagués quedat desert. La promotora accepta íntegrament les condicions previstes al plec objecte de la concurrència pública i proposa un preu d’adquisició de la parcel·la igual al de licitació.