L’Ajuntament de Lleida licita l’acollida social i atenció a temporers

L'objectiu del contracte és gestionar els serveis per atendre aquest col·lectiu en recerca de feina

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts
Temporers dormint al Centre Històric de Lleida. ACN

La Comissió de les Polítiques de Gestió del Govern Obert, Economia i Participació de l’Ajuntament de Lleida ha informat favorablement l’inici de la licitació del servei d’acollida social i atenció a temporers per aquesta campanya de la fruita, que tindrà un import màxim de 215.332,50 euros. L’objectiu d’aquest contracte és gestionar els serveis adequats per a l’acollida, estada i descans d’aquest col·lectiu en recerca de feina, així com l’organització i gestió de l’atenció a les necessitats bàsiques. En concret, s’hi inclouen l’acollida nocturna i acompanyament; neteja i higiene de l’espai comunitari (dormitori, dutxes, consigna, autoservei per fer bugada i espai de menjador), i la gestió de l’oficina única d’atenció sociolaboral.

En la Comissió, també s’ha presentat la proposta de la nova tarifació de les Escoles Bressol Municipals (EBM) per al curs 2021-2022, que es debatrà en el Ple de febrer. La principal novetat és que la quota passarà a ser progressives en funció de la renda familiar, sense necessitat d’haver de demanar bonificacions amb informes de serveis socials. La fórmula adoptada pel govern de la Paeria funciona des de fa anys en els principals ajuntaments catalans i compleix la recomanació del Síndic de Greuges de Catalunya per a garantir l’accés de totes les famílies a l’escolarització de 0 a 3 anys.

Els imports es calculen segons criteris econòmics en funció de la renda i el nombre d’integrants de la unitat familiar i s’estableixen, també, tarifes diferents segons dues modalitats d’horaris: intensiu (només matí) i complet, de matí i tarda. Així, en el cas de l’horari intensiu, el ventall de la tarifa mensual de les EBM oscil·la entre els 16,10 i els 140 euros i, pel que fa a l’horari complet, la forquilla va dels 23 i als 200 euros. Fins ara, les famílies que feien menys hores pagaven el mateix.

Una altra de les novetats introduïdes és que s’avança l’acollida matinal a les 7.45 h (pel mateix preu) per permetre que les famílies que entren a treballar a les 8 h puguin deixar els infants a l’escola. L’acollida de tarda s’allarga amb dues sessions de mitja hora, que es poden fer seguides, de 16.30 a 17.00 h i de 17.00 a 17.30 h.

A partir de la proposta de les famílies, el govern municipal ha accedit a crear una quota de menjador de mig mes (deu dinars), que permet adaptar-se a situacions de treball per torns o teletreball per setmanes, deixant els menús esporàdics per a dies puntuals i situacions inesperades. A més, s’estableix que es deixarà de cobrar el menjador a partir del tercer dia que l’infant està malalt (fins ara eren cinc).

Des del govern també han destacat que la nova proposta augmenta el ventall de bonificacions. Així, les famílies nombroses o monoparentals gaudiran d’un 50% de descompte respecte al tram tarifari que els correspongui i s’incorporen descomptes addicionals del 10 o del 15% per a famílies que tinguin infants amb discapacitat, dos o tres fills matriculats a l’escola bressol o infants en acolliment.

Les famílies aporten el 19,9% de la despesa de les escoles bressol

L’estudi econòmic de la nova proposta, que serà vigent per al curs 2021-22, preveu que les famílies aportin el 19,9% del total de la despesa que costa el servei, mentre que el 24,5% anirà a càrrec de la Generalitat, i el 55,6%, de la Paeria.

A partir del debat i aprovació en el Ple de febrer, s’obrirà un període d’informació pública de 30 dies hàbils. Després, caldrà analitzar i resoldre les al·legacions presentades per tal d’aprovar definitivament la nova ordenança fiscal que la Paeria preveu aplicar a partir del setembre.