La Universitat de Lleida tanca l’exercici pressupostari 2020 sense dèficit

El Consell de govern de la UdL aprova una nova 'spin-off' per al control de males herbes

La Universitat de Lleida (UdL) ha tancat l’exercici pressupostari 2020 sense dèficit. El Consell de govern de la universitat lleidatana ha aprovat aquest dimarts els comptes del darrer exercici, que inclouen tant els de la UdL com els de la Fundació UdL, i que ara s’hauran de sotmetre a la consideració del Consell Social.

El pressupost 2020 s’ha liquidat amb uns ingressos de 93,7 milions d’euros (respecte els 91,4 milions del 2019) i unes obligacions contretes per un import de 91,7 milions d’euros (94,5 milions el 2019). El romanent de tresoreria ha estat de 22.980 euros, quan el 2019 va ser de 11.325 euros. D’altra banda, el Consell de govern ha donat llum verda a una nova ‘spin-off’ per al control de males herbes.

Pel que fa als ingressos de la UdL, la matrícula de grau, màster i doctorat ha estat un 17% inferior, a causa de la reducció dels preus públics dels graus. Contràriament, les transferències corrents rebudes han augmentat un 12%, mentre que les transferències de capital s’han mantingut.

El gerent de la Universitat de Lleida, Ramon Saladrigues. Ha explicat que l’increment de transferències rebudes no es deu a la millora del model de finançament universitari, que porta reclamant la UdL- sinó que “són transferències per compensacions de pèrdues d’ingressos o d’increments de despeses”. En concret, per compensar la reducció del 30% dels preus de les matrícules dels graus, l’increment retributiu del 2% establert per l’Estat, i l’augment de despesa no pressupostada com a conseqüència de l’impacte de la pandèmia de la covid-19 en el sistema universitari català, ha destacat.

Pel que fa a les despeses, la partida més gran és la de personal, que augmenta en 2,5 milions d’euros i arriba ja al 72,8% del pressupost (respecte al 70% de l’exercici anterior). En canvi, les despeses per compra de béns i serveis i les inversions reals disminueixen un 19% i un 18% respectivament, degut a la reducció de l’activitat presencial en la docència, l’ajornament de congressos, la reducció de desplaçaments, i la contenció pressupostària a causa de la congelació del model de finançament del sistema universitari català., ha indicat el gerent. La Fundació UdL ha registrat 722 euros de pèrdues degut al fet la seva principal activitat, l’organització de congressos, s’ha vist paralitzada per la crisi sanitària.

L’informe d’auditoria, efectuat per Faura Casas Auditors-Consultors, SL, conclou que els comptes anuals de l’exercici 2020 “expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera de la universitat a 31 de desembre del 2020, així com dels seus resultats corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular amb els principis i criteris comptables i pressupostaris que hi estiguin continguts”.

Nova ‘spin off’ per al control de males herbes

El Consell també ha aprovat la creació d’una empresa derivada o ‘spin off’ dedicada al control de males herbes. IPM Advice SL, proposada pel grup de recerca de Malherbologia i Ecologia Vegetal de la UdL, estarà gestionada per l’investigador post doctoral José M. Montull i tindrà la seu social al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Està participada per la UdL i per Agrotecnio, al qual està adscrit el grup de recerca generador del projecte.

La nova firma se centra en un Sistema Expert d’Ajut a la Decisió (DSS) que facilita a la pagesia l’elecció d’un mètode de control de males herbes químic o mecànic, tot cercant la reducció de productes fitosanitaris. L’objectiu és obtenir la major eficàcia segons l’espècie de mala herba a controlar, el seu estat de desenvolupament i el cultiu on es troba. Utilitza una eina informàtica que s’actualitza de manera constant amb noves dades anomenada IPMWise; desenvolupada per la UdL, l’empresa danesa IPM ConsultAps, la firma alemanya ISIP i el Julius-Kühn Institut.

“Els assajos portats a terme arreu de l’Estat des de fa més de 10 anys han constituït una base de dades immensa que ha permès verificar les millors opcions de control de males herbes reduint el consum d’herbicida entre un 20% i un 40% segons cultius i condicions de les parcel·les”, asseguren els impulsors de l”spin-off’.

Encara a l’àmbit agrícola, durant la sessió s’ha donat el vistiplau a la convocatòria 2021 de projectes de recerca conjunta entre la UdL i l’IRTA per a la contractació de dos investigadors predoctorals en formació per un màxim de tres anys. Per a cadascun d’aquests contractes, es destinarà un finançament addicional de fins a 15.000 euros a per despeses de funcionament relacionades amb el treball a realitzar i de cost de matrícula. Aquesta convocatòria és fruit d’un conveni de col·laboració signat al març del 2020 per fomentar la col·laboració entre grups de recerca d’ambdós institucions i impulsar la investigació i el desenvolupament tecnològic en l’àmbit agroalimentari a les comarques de Lleida.

D’altra banda, el Consell de govern ha donat llum verda a l’anul·lació de la bonificació del 20% sobre el preu màxim del crèdit per als dobles màsters de la UdL que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals i per als màsters de la UdL que no habiliten. Això es deu al nou decret de preus públics universitaris de la Generalitat que iguala el preu dels màsters a les universitats públiques catalanes i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2021-2022, i que suposarà una rebaixa de la matrícula d’aquests estudis. Tant la creació de l”spin off’, com la convocatòria d’ajuts amb l’IRTA i l’anul·lació de les bonificacions als màsters, hauran de ser ratificades pel Consell Social de la UdL.

La sessió també ha aprovat el canvi de nom del Centre de documentació en cooperació i solidaritat (CDOCS) de la UdL, que passa a dir-se Centre de documentació en cooperació i solidaritat Arcadi Oliveras Boadella, en homenatge a l’economista i activista per la pau traspassat enguany. “És un reconeixement de caràcter permanent a l’Arcadi, després d’haver-li pogut fer un homenatge en vida a la universitat, a la qual estava molt vinculat”, ha afirmat la coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació de la UdL, Núria Camps.

Finalment, el Consell ha donat llum verda a deixar els edificis de la UdL en serveis mínims entre els dies 2 i 20 d’agost (ambdós inclosos). “En l’actual situació financera i pressupostària de la UdL és necessari mantenir la reducció de la despesa corrent feta els anys anteriors, tot deixant en funcionament només els espais i instal·lacions absolutament imprescindibles per a la prestació dels serveis mínims”, ha assenyalat el gerent.