La Paeria proposa ajornar l’entrada en vigor dels informes d’idoneïtat que preveu la nova ordenança

A la Comissió Informativa d’urbanisme i mobilitat s’ha plantejat l’ajornament de quatre mesos com a màxim perquè els col·legis professionals i les entitats col·laboradores puguin fer els tràmits corresponents que les acreditin per fer el tràmit

L’Ajuntament de Lleida proposarà l’ampliació de la data d’entrada en vigor de l’obligació d’adjuntar a la sol·licitud de llicència urbanística i a la comunicació prèvia l’informe d’idoneïtat documental i/o tècnica prevista a l’Ordenança.

La Comissió Informativa per les polítiques de gestió urbanística i mobilitat ha exposat aquest expedient, que serà sotmès al pròxim ple municipal, per tal que els col·legis professionals i les entitats col·laboradores puguin iniciar els tràmits per acreditar-se. El tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Toni Postius, ha assenyalat que s’aplaça un màxim de quatre mesos l’entrada en vigor perquè es puguin acreditar i donar compliment així als articles 15 i 26 de l’Ordenança que regula les llicències urbanístiques i comunicacions prèvies, modificada recentment.

Sobre aquesta ordenança reguladora, Postius també ha informat que es desestimarà la reclamació interposada per l’Associació d’Entitats de Control (ADEAC), d’acord a l’informe que s’ha fet al respecte.

La Comissió ha informat favorablement sobre el pla especial urbanístic per a la implantació d’una explotació bovina, a l’àmbit de Sucs, que comporta un canvi destacat.

Delimitació del parc de les Basses

L’àrea d’Urbanisme està treballant en el Pla Especial Urbanístic del Parc Territorial del parc Alcalde Pons, que es coneix pel parc de les Basses, que delimitarà l’àmbit on podria acollir el càmping, així com la delimitació de la resta de l’espai i els usos i serveis que s’hi destinen. Malgrat no estar a l’ordre del dia, Postius ha explicat als membres de la comissió el que s’ha avançat en el document i ha dit que en breu es penjarà perquè els grups polítics municipals puguin fer els seus suggeriments o plantejar modificacions. D’aquesta manera, es preveu passar una proposta inicial en el ple municipal del mes de febrer.