La Paeria posarà en marxa la nova tarifació progressiva de les escoles bressol el pròxim curs

El govern presentarà aquest divendres a la comissió informativa de Govern Obert, Economia i Participació la proposta definitiva de les noves taxes, que seran més flexibles i aniran en funció de la renda familiar, com recomana el Síndic de Greuges de Catalunya

El govern municipal presentarà aquest divendres la nova proposta de tarifació social de les escoles bressol municipals per al curs 2021-22, que per primera vegada passaran a ser progressives en funció de la renda familiar, sense necessitat d’haver de demanar bonificacions amb informes de serveis socials. Es tracta d’una fórmula que funciona des de fa anys en els principals ajuntaments catalans i que compleix la recomanació del Síndic de Greuges de Catalunya per a garantir l’accés de totes les famílies a l’escolarització de 0 a 3 anys.

Aquesta nova proposta manté l’esperit social de la presentada inicialment a finals de l’any passat, però recull també el compromís de flexibilització acordat en les reunions de les famílies de les escoles bressol municipals amb la tinent d’alcalde d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, Sandra Castro, per tal d’aconseguir una redacció final que fos la més equitativa i justa possible i que inclogués les diferents situacions plantejades per les famílies.

La voluntat del govern municipal és fer una aposta clara per fer accessible aquesta etapa educativa a tota la ciutadania, ja que contribueix a l’èxit escolar, a mitigar la desigualtat i a incrementar les oportunitats dels infants. Tots els nens i nenes tenen dret a una educació de qualitat, que a més facilita a les mares i pares l’oportunitat d’accedir a una feina i conciliar totes dues tasques.

La nova tarifació permetrà garantir el manteniment de la qualitat de la xarxa d’Escoles Bressol Municipals de Lleida, invertint en àmbits com la millora de les ràtios, les instal·lacions, l’ampliació d’aules de 0 anys, els espais exteriors, materials, projectes educatius i la formació dels equips docents, cosa que no s’ha fet en els últims anys.

La proposta es coneixerà a la comissió aquest divendres i serà debatuda al ple ordinari del 26 de febrer, per a la seva aprovació inicial. Aleshores, s’obrirà un període d’informació pública de 30 dies hàbils. Després, caldrà analitzar i resoldre les al·legacions presentades, per procedir a l’aprovació definitiva de la nova ordenança fiscal, per a la seva aplicació a partir del setembre. En cas que no se’n presentessin, l’aprovació s’esdevé automàticament.

Una proposta més flexible

La proposta incorpora també diversos canvis que aporten flexibilitat horària per facilitar la conciliació de les famílies. D’aquesta manera, s’estableixen diferents modalitats horàries amb quotes diferenciades: horari complet o horari intensiu de matí fins a les 12 h, amb possibilitat de dinar i descansar fins a les 15 h. S’estableixen 10 quotes segons tram de renda que van dels 23 als 200 € per a l’horari complet i de 16,10 € als 140 € per a l’horari intensiu (fins ara les famílies que feien menys hores pagaven el mateix).

A més, s’avança l’acollida matinal a les 7.45 h (pel mateix preu), per facilitar que les famílies que entren a treballar a les 8 puguin deixar els infants a l’escola i s’allarga l’acollida de tarda, amb dues sessions de mitja hora, que es poden fer seguides, de 16.30 h a 17.00 h i de 17.00 h a 17.30 h.

També es crea una quota de menjador de mig mes (10 dinars), que recull una proposta de les famílies que permet adaptar-se a situacions de treball per torns o teletreball per setmanes, deixant els menús esporàdics per a dies puntuals i situacions inesperades. A més, s’estableix que es deixarà de cobrar el menjador a partir del tercer dia que l’infant està malalt (fins ara eren 5).

Un altre canvi important és l’increment del ventall de bonificacions. Les famílies nombroses o monoparentals gaudiran d’un 50% de descompte respecte al tram tarifari que els hi correspongui i s’incorporen descomptes addicionals del 10 o del 15% per a famílies que tinguin infants amb discapacitat, dos o tres fills matriculats a l’escola bressol o que tinguin infants en acolliment.

Pel que fa a la quota de material, se centralitza el seu cobrament, amb l’objectiu de poder fer les compres a l’engròs, optimitzant el preu, i garantint que el tracte sigui igualitari per a totes les escoles, independentment de la seva mida. Fins ara, les més petites tenien problemes per tenir pressupost per a despeses, per exemple en el transport per a excursions.