La Paeria engega el procés per a la redacció del nou Pla Director de Cooperació de la ciutat de Lleida

Avui s’ha presentat en la reunió del Consell Mixt de Cooperació el pla de treball de l’Àrea per a l’any 2021, que inclou la implantació progressiva de l’enfocament de gènere i basat en drets humans

L’Àrea de Cooperació de l’Ajuntament de Lleida ha iniciat el procés per avançar cap a la redacció d’un nou Pla Director de Cooperació a la ciutat de Lleida. En la reunió d’avui del Consell Mixt de Cooperació (CMC) s’ha presentat el pla de treball i la calendarització d’aquest document, que es presenta com un gran avenç qualitatiu perquè incorporarà per primera vegada la mirada basada en l’enfocament de gènere i basat en drets humans (EGiBDH).

Durant la trobada d’avui, que s’ha celebrat de forma telemàtica presidida per la tinent d’alcalde i d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, Sandra Castro, s’ha presentat també per primera vegada el pla de treball anual de l’Àrea de Cooperació per a l’any 2021.

Aquest document té la finalitat de poder establir línies de treball conjuntes entre els diferents actors i buscar sinergies en les actuacions, facilitant així el treball transversal i la millora de l’impacte de les accions de cooperació internacional i d’Educació per la Transformació social.

La seva presentació suposa un exercici de transparència i és fruit de les peticions de diferents membres del CMC de poder debatre de forma transversal el model de cooperació descentralitzada que vol la ciutat.

El pla de treball de l’Àrea per aquest any també prioritzarà la incorporació de l’EGiBDH en les diferents línies d’intervenció en solidaritat i cooperació, a fi d’acompanyar al teixit associatiu de la ciutat de Lleida en el camí cap a l’alineació del treball i projectes cap a la promoció dels Drets Humans i la igualtat de gènere. La implantació d’aquest mètode de treball es durà a terme de forma progressiva en els pròxims 3 anys i segueix les recomanacions del Pla Director de Cooperació 2019-2022 de la Generalitat de Catalunya, que estableix que la centralitat de l’enfocament de gènere i basat en drets humans ha de ser un tret característic de les polítiques de cooperació catalana.

El Consell Mixt de Cooperació, és un òrgan de participació sectorial creat per l’Ajuntament l’any 1995 amb funcions consultives i assessores en totes les matèries relacionades amb la promoció de la solidaritat a la ciutat de Lleida i la cooperació internacional per als pobles i col·lectius empobrits econòmicament i socialment.