La Paeria crea un grup de treball per elaborar un Codi ètic

Regularà els principis i valors a seguir pels càrrecs electes i pel personal eventual i directiu del consistori

La Comissió de la Transparència de l’Ajuntament de Lleida ha aprovat iniciar l’elaboració del Codi ètic i de conducta de la Paeria, després de les anomalies detectades en tres contractacions de la regidoria d’Esports i que han dut l’alcalde Pueyo a apartar el fins ara regidor d’aquesta àrea, Sergio González.
L’encarregat d’elaborar el document serà un grup de treball que es reunirà per primer cop dilluns i que comptarà amb representació de tots els grups municipals, que podran fer-hi aportacions. Les regidories de Participació i Govern Obert han presentat a la comissió l’esborrany d’aquest document, que regularà els principis i valors a seguir pels càrrecs electes i personal eventual i directiu del consistori i els seus ens vinculats.
La regidora de Participació i Lluita contra la Corrupció, Elena Ferre de la Paeria, ha presentat quest dimarts a la comissió un primer esborrany d’aquest codi, preparat conjuntament amb la regidoria de Govern Obert, Qualitat Democràtica i Institucional, que ara caldrà treballar i debatre en el grup de treball, amb l’objectiu que pugui estar aprovat al ple ordinari del mes de febrer.

L’esborrany destaca la voluntat de l’Ajuntament de Lleida “d’enfortir i renovar el seu compromís amb l’adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representants”, i “vetllar per garantir la integritat i l’ètica institucional, juntament amb altres iniciatives vinculades a la transparència, l’accés a la informació pública i el retiment de comptes”.

El document detalla els principis ètics (drets humans, legalitat, eficàcia i eficiència en la gestió de recursos públics, lleialtat institucional, igualtat, inclusió social, igualtat, imparcialitat, objectivitat, integritat, exemplaritat, respecte, confiança pública, proximitat, rendiment de comptes, transparència i modernització) i els valors de bona governança (satisfacció de l’interès públic, garantia de la participació ciutadana, resposta àgil, atenció i resposta al ciutadà, cerca del màxim consens polític i social, impuls d’una administració receptiva i accessible, garantir la qualitat dels serveis, l’impuls a la llengua i la cultura catalana i la neutralitat institucional) que caldrà seguir.

A més, defineix les normes de conducta pels càrrecs electes i el personal eventual i directiu i defineix els casos de conflictes d’interès i la forma d’actuar quan es produeixin. En particular, es defineixen específicament pautes de conducta en matèria contractual, de subvencions i ajuts públics. El Codi serà d’aplicació en l’àmbit de l’Ajuntament de Lleida i dels seus ens vinculats i comptarà amb mecanismes de seguiment i avaluació a partir de la tasca de la Comissió Especial de la Transparència.

L’elaboració d’aquest nou document sorgeix de les recomanacions de l’informe elaborat per les regidories de Participació i Lluita contra la corrupció i de Govern Obert, Qualitat Democràtica i Institucional sobre anomalies en tres contractacions de la regidoria d’Esports, que aquest dimarts s’han detallat a la Comissió i que recomanava l’elaboració i publicació d’un Codi Ètic per a càrrecs electes i personal directiu i eventual de la Paeria.

Aquest document haurà d’informar tota actuació municipal i regular les normes de conducta que necessàriament han d’observar les persones per a les quals sigui d’aplicació, especialment les relatives als conflictes d’interessos. Així mateix, la Comissió Especial de la Transparència ha acceptat les compareixences sol·licitades pel grup de Ciutadans sobre el mateix tema i s’ha convocat una reunió extraordinària de la mateixa per al dia 19 de febrer.