Fase 1 del desconfinament a Lleida. Què puc fer?

En aquest recull de mesures us recordem el que està permès realitzar dins la fase 1 del desconfinament a Lleida:

-Cal respectar les franges horàries per a la pràctica d’esport i passejades a l’aire lliure que va establir el Ministeri de Sanitat des de l’inici del desconfinament. És obligatori mantenir sempre la distància de seguretat de 2 metres. Durant la pràctica d’esport serà de 10 metres. Queda prohibit realitzar la pràctica d’esport en companyia.

-Majors de 14 anys: Poden sortir entre les 6 i les 10 del matí, i entre les 8 del vespre i les 11 de la nit.

-Menors de 14 anys: Poden sortir entre les 12 del migdia i les 7 de la tarda, sempre que vagin acompanyats d’un major d’edat i no s’allunyin més d’1km del seu domicili. Màxim un adult per cada tres menors.

-Majors de 70 anys: Poden sortir entre les 10 del matí i les 12 del migdia i entre les 7 i les 8 del vespre.

-Ús de Mascareta: Recordeu que l’ús de la mascareta és altament recomanable i obligatori en el transport públic. En el transport privat, l’ocupació del vehicle pot ser superior a les dues persones. Durant la jornada d’avui s’establiran noves mesures amb relació a l’ús de la mascareta que podrien comportar-ne un ús obligatori en espais públics.

–Mobilitat: Permet circular només dins de la província o regió sanitària, tret que, per motius laborals, d’assistència a persones dependents o per causes de força major es pugui justificar un canvi de zona. També s’especifica que dins de la mateixa província o regió sanitària es podrà anar al municipi del costat per fer-hi activitats socioeconòmiques.

–Bars i Restaurants: Poden ocupar el 50% de les terrasses. Cal que hi hagi 2 metres entre taula i taula, i també un màxim de 10 persones per taula, entre les quals també hi haurà d’haver la “distància mínima de seguretat interpersonal”. Pel que fa als hotels, no tenen límit d’ocupació, però no poden oferir serveis com piscines o gimnasos.

–Comerços: Els establiments de menys de 400 metres quadrats poden obrir sense reserva de cita prèvia. En queden exclosos encara els negocis que es trobin dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de l’exterior. També poden obrir els concessionaris d’automoció, les estacions d’inspecció de vehicles (ITV), els centres de jardineria i vivers de plantes “sigui com sigui la seva superfície útil”, mitjançant la utilització de cita prèvia. En totes les activitats es redueix l’aforament a un 30% del que era habitual abans de l’estat d’alarma i s’ha de garantir una distància mínima de dos metres entre clients.

–Trobades: Es permeten les trobades de fins a 10 persones a l’interior dels domicilis, terrasses o establiments d’hostaleria sempre que es respectin les distàncies de seguretat.

–Natura: Només podeu fer ús dels espais naturals que formin part del municipi per a la pràctica d’esport. Podeu realitzar activitats de turisme actiu amb un màxim de 10 persones sempre que s’hagi demanat cita prèvia. Està permès anar de manera individualitzada a l’hort urbà.

–Enterraments: Es permeten els enterraments i vetlatoris amb un màxim total d’assistents de 15 persones.