Els mercadets de Lleida obriran els festius del 24 de juny i 11 de setembre

Així s'ha acordat a la reunió de la comissió mixta dels mercats ambulants, que ha presidit la regidora Marta Gispert, amb la participació dels representants dels paradistes

La comissió mixta dels mercats ambulants de Lleida ha acordat avui el calendari dels mercadets en dies festius aquest any 2021, que contempla l’obertura el dijous 24 de juny del mercadet de Camp d’Esports i el dissabte 11 de setembre del mercadet de Barris Nord, mentre que no se celebrarà mercat els dies 25 de desembre i 1 de gener del 2022.

Aquesta comissió, que està presidida per la regidora de Consum, Comerç i Mercats, Marta Gispert, i compta amb la participació de representants dels paradistes, va ser constituïda l’any 2019, fruit dels resultats del pla estratègic del mercat de venda no sedentària del Camp d’Esports de Lleida, amb l’objectiu de disposar d’un fòrum de debat sobre els diferents aspectes relatius als mercats amb la presència de totes les parts implicades.

En la trobada d’avui, des de la regidoria s’ha comunicat als assistents sobre la proposta de modificació de l’Ordenança de la venda no sedentària per tal millorar el funcionament dels mercats i se’ls ha informat que hi ha una proposta sobre la taula de modificació de les ordenances fiscals per tal d’incorporar una bonificació de l’import dels dies festius en els quals s’acordi no fer mercat.

També s’ha reiterat la petició per a incidir en una bona gestió dels residus que es generen als mercats i s’ha plantejat treballar conjuntament en propostes per fer anar bosses de roba, compostables, etc., tot recordant als paradistes la prohibició de l’ús de bosses de plàstic.

Els productors alimentaris dels mercats han proposat fer accions per a donar a conèixer a les persones consumidores els productes de temporada que es poden trobar en el mercat, i la regidora s’ha compromès a impulsar accions per fomentar i difondre tot el producte de l’horta de Lleida.

Ajuts al comerç ambulant

Durant la reunió de la comissió s’ha informat de la resolució de la 2a convocatòria de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques a conseqüència de la COVID-19 al municipi de Lleida, que també ha beneficiat paradistes dels mercadets. En concret, 39 paradistes rebran un ajut per import de 1.869,99 €. Cal recordar que a la primera convocatòria 104 paradistes també en van ser beneficiaris, en aquest cas amb un import de 2.999 €.