El Consell de Ciutat Lleida obre la inscripció per participar-hi i es constituirà al novembre

La data per inscriure’s és fins al 27 d’octubre i al web participacio.paeria.cat/consell-de-ciutat es pot consultar la informació el funcionament del consell, que serà el màxim òrgan consultiu, assessor i de foment de la participació de la ciutat

El Consell de Ciutat Lleida obre el període per poder-hi participar, a títol individual o com a representant d’entitats de la ciutat, i per poder constituir el Consell al novembre.

La regidora de Consum, Comerç, Mercats i Participació, Marta Gispert, ha explicat que el Consell vol ser un espai permanent i estructurat de diàleg entre la Paeria i la societat lleidatana, així com un òrgan consultiu, assessor i del foment de la participació, on representants de la ciutadania debatin amb responsables polítics i tècnics municipals sobre temes d’interès públic a Lleida.

Gispert ha indicat que la inscripció es pot fer fins al 27 d’octubre i un mes després, el dissabte 27 de novembre, es farà l’acte de constitució. Al web participacio.paeria.cat/consell-de-ciutat es pot consultar la informació relativa al Consell, el reglament que el regeix, el seu funcionament, etc. 

El Consell de Ciutat és una figura participativa que es proposava a la Carta Municipal per a la Participació Ciutadana (2004) i que posteriorment va quedar recollida en el Reglament de Participació Ciutadana de 2006. Gispert ha afirmat que amb la seva constitució es fa realitat un compromís de Govern i l’objectiu principal és marcat aquest marc de convivència cívica a la ciutat.

Qui composarà el Consell de Ciutat

El Consell de Ciutat serà la plasmació d’un nou concepte de govern, amb voluntat que des del diàleg i amb la implicació de diversos agents és pugui dur a terme una millor gestió dels temes comunitaris. El que es pretén, com ha apuntat la regidora, és que sigui una figura participativa i el màxim representativa i plural possible. Així, el Consell de Ciutat Lleida estarà integrat pels representants de: Consells de Zona o barri; de Consells Temàtics; de les associacions inscrites al Registre Municipal; d’estaments socials i econòmics: Universitat, Col·legis professionals, Sindicats, Sector cooperatiu, etc., i de ciutadans i ciutadanes a títol individual.

El Consell preveu celebrar-se amb la participació d’un centenar de persones.

Constitució del Consell

L’acte de constitució es farà el 27 de novembre i s’iniciarà amb les valoracions de l’alcalde, Miquel Pueyo, i de la regidora Gispert, que donaran pas a l’explicació de l’organització i les normes de funcionament. A partir d’aquí es constituiran formalment els grups de treball perquè es comenci el debat. Per posar un exemple, Gispert ha comentat que un dels temes que passarà pel Consell és el nom dels carrers de la ciutat.