L’enquesta sobre consum i comerç local valora positivament l’oferta comercial d’Alpicat

Malgrat això, el 65% dels enquestats combinen l’opció de comprar a Alpicat i fer-ho a fora, amb punts a millorar en quant a la varietat i els preus

L’Ajuntament d’Alpicat ha presentat els resultats de l’enquesta sobre consum i comerç local que va posar en marxa el passat mes d’octubre, i en base als quals s’impulsaran noves mesures dinamitzadores del sector.

Començant pel lloc on es fan les compres, el 65,3% va respondre que combina l’opció de comprar a Alpicat amb la de fer-ho a fora. Els motius per comprar fora d’Alpicat són majoritàriament (58,5%) la varietat i en la mateixa proporció la proximitat del lloc de treball o comoditat (31,6%), així com la millora de preus (28,4%). El 59,4% dels enquestats va manifestar comprar poc per internet contra el 26% que ho fa molt.

Pel que fa a la valoració de l’oferta (del 0 al 10), una mica més del 50% dels entrevistats aproven l’oferta comercial, amb una nota entre el 7 i el 8. Per contra, un 11% suspèn l’oferta comercial d’Alpicat. La valoració dels horaris comercials és més bona, passant a una puntuació entre el 8 i 9. A la valoració de disponibilitat d’aparcament, les respostes són més diverses, però en tot cas valorades per damunt del 5. Quant al tracte que s’ofereix al comerç d’Alpicat, amb els resultats obtinguts, cal destacar que el 59,2% dels enquestats el valoren de manera excel·lent amb 9 i 10.

Passant a l’anàlisi de la freqüència de les compres, tipus de productes i serveis que es fan ús i tram horari, la freqüència de compra més habitual (54,5%) és de 2 a 3 cops per setmana. Les persones de 65 o més anys tenen tendència a comprar més sovint que els més joves.

Entre els sectors comercials del municipi, el canal de compra més utilitzat és del supermercat (90,9%), seguit de les pastisseries (67,2%), ferreteria i basar (54,9%) i serveis sanitaris (40,9%). L’estètica i perruqueria, juntament amb la restauració i bars, estan per davall de 40%. El matí, fins a les 13.00 h, és la franja horària on les persones de més de 65 anys realitzen les compres. Tanmateix, l’horari entre les 18.00 i les 20.00 hores, és la franja horària més habitual per a la compra en general.

L’enquesta també va mirar de conèixer si la situació viscuda arran del confinament per la pandèmia ha afectat als hàbits de compra, i dels resultats es desprèn que, a per la majoria d’enquestats, aquests no han variat, tot i que un 38% van manifestar que sí compren més a Alpicat.

Finalment, a la pregunta oberta sobre quin tipus de comerç o establiments li falta a Alpicat, les respostes més utilitzades van ser, per aquest ordre, roba i complements, sabateria, merceria, gimnàs, restauració i menjar preparat, alimentació, esports, fotografia/copisteria, regals i roba per la llar i manualitats.

L’enquesta es va poder fer de forma telemàtica mitjançant el programa Google Forms i en butlletes en paper, les quals es podien dipositar a les urnes habilitades a les oficines de la Biblioteca i l’Ajuntament. Van respondre a l’enquesta un total de 308 persones, de les quals el 28% eren homes i el 72% eren dones. La franja d’edat més representada va ser la de 35 a 49 anys (49,7%), seguida de la de 50 a 64 anys (32,1%), de la de 16 a 34 (10,7%) i a de més de 65 anys (7,5%). Pel que fa al lloc de residència, el 84,1% eren del nucli urbà d’Alpicat i el 15,9% de les urbanitzacions.

La informació recopilada ha de servir de base per dissenyar noves campanyes de suport i promoció per al sector de la mà dels comerciants i futurs emprenedors. Els objectius globals de l’enquesta es podien agrupar en els següents blocs: perfil del comprador; localització de les compres; freqüència de les compres; horari; motius pels quals es compra o no a Alpicat; satisfacció general amb l’experiència de la compra; i mancances en la compra de productes i serveis.