L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, es reuneix amb la presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre

Han abordat diversos temes relacionats amb el riu Segre a Lleida i la millora de la seva qualitat ambiental

L’alcalde Fèlix Larrosa; el regidor d’Hàbitat Rural i la Sostenibilitat, Joan Queralt, i un equip de tècnics municipals de Lleida s’han reunit avui amb la presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), Dolores Pascual, amb l’objectiu d’abordar diferents temes relacionats amb el riu Segre a Lleida i la millora de la seva qualitat ambiental.

En el decurs de la reunió, el paer en cap ha volgut posar sobre la taula el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el nou planejament urbanístic de Lleida i la incidència que pot tenir, en un futur, a efectes de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. La trobada també ha servit per explicar les actuacions necessàries per evitar els riscos d’inundabilitat del marge esquerre del riu Segre al seu pas per Lleida. En aquest sentit, Larrosa ha explicat que, en el nou POUM, “es planteja una inversió concreta a l’arribada del Segre a Lleida abans del canal de Seròs amb la construcció d’un mur de contenció per acabar de fer l’acompanyament de l’aigua cap a la canalització, que correspon a Endesa”.

L’equip de la Paeria també ha presentat als representants de la CHE el projecte del camí del nord -vial que va des del Parc Municipal de la Mitjana fins a Corbins-, i s’ha acordat que s’estudiarà el punt més idoni per ubicar una nova passarel·la, que connecti aquest camí amb el de la Partida de Grenyana.

Un altre dels temes tractats ha estat el nou Pla d’Usos del Riu Segre. En aquest sentit, cal destacar que Lleida és una de les ciutats pioneres en disposar d’un Pla del Riu, un document estratègic elaborat per la Paeria que té l’objectiu de potenciar la conservació i millora dels valors naturals i historicoculturals vinculats al riu Segre al seu pas per Lleida, amb una ordenació i gestió que afavoreixin un ús públic divers i racional, integrat amb la ciutat i l’Horta.

“Volem que el riu sigui un eix cívic i social, el riu és un eix potent que hem de millorar i cuidar entre tots per poder-ne gaudir”, ha destacat el paer en cap, qui ha assenyalat que el document “dibuixa un pla de treball que ens ha d’ajudar a avançar amb una visió global, per tal d’aconseguir el gran objectiu que l’àmbit fluvial al voltant del riu Segre sigui un espai de confort i gaudi mediambiental”.

Fèlix Larrosa també ha exposat a la presidenta de la CHE que una de les “assignatures pendents” a millorar és aconseguir un cabal ecològic mínim pel riu, que garanteixi la seva bona salut ambiental i eviti problemes com la proliferació de macròfits i mosquits. Respecte a aquesta qüestió, l’alcalde ha destacat que en el decurs de la trobada s’ha debatut sobre les possibilitats reals d’augmentar el cabal ecològic del riu Segre i ha manifestat que la Paeria presentarà propostes en la fase d’exposició pública dels Documents Inicials del “Tercer Ciclo de Planificación Hidrológica del Plan Hidrológico del Ebro”, abans del pròxim 19 d’abril.

Finalment també s’han reclamat les millores que cal portar a terme al riu Noguerola i la clamor de les Canals, per millorar els seus marges fluvials, i les actuacions de millora que s’han de dur a terme als camins de Raimat i Sucs.