La UdL precisa l’efectivitat de peroxoacètic en el musclo zebra

El departament de Medi Ambient de la universitat provarà les dosis aconseguides al laboratori en corrents d'aigua

La Universitat de Lleida (UdL) ha precisat els resultats dels primers estudis, duts a terme la setmana passada en larves, sobre l’efectivitat de biocida peroxoacètic. Després de provar amb sis dosis de producte molt altes, en els darrers dies s’han repetit les proves, tant en la fase larvària del bivalve com en exemplars adults, amb vuit dosis més baixes que també han donat bons resultats de mortalitat. Les proves han demostrat que els musclos adults moren i també es desprenen d’allí on estiguin adherits. Com ha explicat Toni Palau, professor de Medi Ambient de la UdL, en uns mesos es farà una segona fase de l’estudi per provar en corrents d’aigua l’efectivitat de les dosis de biocida establertes al laboratori. Palau ha remarcat que els temps d’aplicació i els intervals de les dosis determinarà com aplicar el peroxoacètic davant dels exemplars adults que es tanquen i s’aïllen amb estímuls exteriors i poden sobreviure als productes químics.