La UdL lluita a Riba-roja d’Ebre contra el musclo zebra

    Durant dos dies s'extreuen mostres per comprovar la mortalitat del biocida amb les larves d'aquesta espècie invasora

    Un equip del departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida (UdL) ha escollit Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) per ampliar els estudis sobre l’ús de peroxiacètic contra la plaga del musclo zebra al riu Ebre. El peroxiacètic, biocida fet d’aigua oxigenada i àcid acètic, s’ha aplicat en diferents concentracions i temps d’exposició durant dos dies i s’han recollit mostres d’aigua per determinar quina ha estat la mortalitat provocada en les larves d’aquesta espècie invasora. L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre ha cedit un espai per a instal·lar un laboratori temporal i també s’ha comptat amb la col·laboració de l’empresa saragossana PeroxyChem, fabricant del producte utilitzat.
    L’estudi sobre la mortalitat del peroxiacètic en les larves de musclo zebra de la UdL s’ha dut a terme a Riba-roja d’Ebre perquè la possibilitat d’instal·lar un laboratori temporal ha evitat transportar larves -ja que pateixen molt amb els canvis de temperatura i qualsevol manipulació- i perquè es minimitzava el risc d’accident i de propagació del musclo zebra.

    Tot i que l’eficiència d’aquest biocida contra l’espècie invasora ja es coneguda, la UdL s’ha centrat en “afinar” les dosis que cal utilitzar i se n’han provat fins a 6 de diferents. Per primera vegada, també s’han incorporat tècniques de tinció per fer recomptes més precisos de les larves vives i mortes en cadascuna de les mostres. En només 24 hores se n’han obtingut més d’un centenar i els resultats estaran llests en uns 10 dies.

    Després es replicaran els assajos en exemplars de musclo zebra adults, un experiment que, amb tota probabilitat, també es durà a terme a Riba-roja d’Ebre.