Junts x Catalunya Lleida proposa obrir els equipaments dels centres escolars en horari no lectiu

Toni Postius qualifica la mesura de molt positiva per la ciutadania

Candidatura Junts x Catalunya Lleida | foto: Marc Camón

Aquest matí al barri de Cap-Pont, el candidat a l’alcaldia pel grup municipal Junts x Catalunya Lleida, Toni Postius, ha començat a desgranar alguna de les seves propostes per la ciutat.

L’alcaldable ha dit que quan arribi al govern, posarà les infraestructures de les escoles de titularitat municipal a disposició dels barris. Segons Postius, obrir els equipaments dels centres en horari extraescolar, sota la vigilància de monitors, pot ser una mesura molt positiva. Això ajudaria a oferir alternatives als joves, potenciar l’esport, fomentar la vida de barri i alhora, els allunyaria dels perills del carrer.

L’aspirant a Paer en cap, ha dit que l’ajuntament hauria d’assumir els costos derivats d’aquesta proposta, com els monitors, el manteniment o la neteja. “Tot respon a una lògica evident, què és posar els equipaments municipals al servei del ciutadà”. També ha afirmat que l’escola és un pal de paller de la nostra societat. Un nucli de trobada molt important del barri. “Poder tenir els patis dels centres oberts els caps de setmana, representa una bombolla d’oxigen per molts pares i nens. L’escola ha de ser un espai recreatiu del barri. Una nova forma d’oci gratuïta i a la vora de casa”.

Per últim ha afirmat que aquesta proposta significa un pas en ferm cap a una ciutat millor i ha dit que no té perquè quedar en l’àmbit de les escoles municipals. A llarg termini es poden fer convenis per tal que qualsevol centre o institut, pugui formar part d’aquesta nova forma d’entendre el lleure.