Joan Santacana: “Volem un govern republicà i de consens, amb participació de la ciutadania”

temps lectura-Temps de lectura: 6 minuts

Fa un any que està al capdavant de l’alcaldia de Cervera. Tot i que ha estat un any molt marcat per la pandèmia, com valora aquest primer any de govern?

Vaig accedir a l’alcaldia el juny del 2020 quan, un cop acabat l’estat d’alarma, es parlava d’una progressiva desescalada de les mesures que ens permetria accedir a una anomenada “nova normalitat”. Res més lluny de la realitat, a l’estiu es va entrar en la segona onada que, a la nostra ciutat, va ser molt més virulenta que la primera. Això obligava a treballar el dia a dia, reprogramant molta de l’activitat prevista. Els esforços es van centrar en el manteniment de l’activitat social, cultural i econòmica, adaptant-la i modificant-la al so que marcaven les disposicions del Procicat. Es va comptar en tot moment amb el gruix de l’associacionisme ciutadà. Les entitats han estat vitals en el manteniment del pols ciutadà que s’impulsava des de la Paeria.

S’ha treballat per dissenyar un pressupost per a l’any 2021 que permetés un gir més social, progressista, feminista, obert i emprenedor. Tanmateix no es va poder aprovar inicialment al no comptar amb majoria en el Ple del consistori. Aquesta situació s’ha pogut esmenar amb el nou acord de govern que ha suposat l’entrada del grup de Junts x Cervera i l’aprovació definitiva del pressupost que segueix les línies previstes inicialment.

La valoració d’aquest primer any, malgrat el treball a ralentí motivat per la situació sanitària i la manca de majoria suficient, és positiva ja que ha permès assentar unes bases sòlides que permetran implantar el programa previst en els dos anys de mandat que resten.

La pandèmia de la Covid-19 ha causat una forta sotragada econòmica. Quina és la salut econòmica de la Paeria i dels habitants del municipi?

Afortunadament l’economia de la Paeria ha estat tradicionalment força sanejada pel que fa al nivell d’endeutament, que està al voltant del 40% dels ingressos corrents, molt per sota del 75% que permet la legislació. Aquesta situació permet a la Paeria donar un petit impuls a l’economia des de l’àmbit públic. Així, s’ha previst un increment notable de la inversió en els pressupostos de l’any 2021 amb la voluntat d’incrementar l’activitat econòmica i ser un estímul per a la inversió privada.

Pel que fa a la salut econòmica de la ciutat, cal dir que en l’àmbit de petites ciutats d’interior, com Cervera, la resiliència davant crisis com l’actual és elevada. Si bé hi ha hagut un evident impacte, aquest no ha estat suficient per afectar les empreses i els negocis fins al seu tancament. S’ha resistit amb esforç, però s’ha resistit. El 2021 avança amb peu ferm cap a la recuperació i, en el cas de Cervera, hi ha esperança certa de creixement degut, en part, a l’ampliació d’algunes empreses grans implantades en el nostre polígon industrial que poden generar varies desenes de nous llocs de treball.

Un indicador de la recuperació el trobem en la xifra de persones de la ciutat en situació d’atur. Al principi de la pandèmia, el març de 2020, hi havia 435 cerverins a l’atur, xifra que es va incrementar fins les 532 persones al desembre de 2020. Des d’aquell moment s’ha reduït paulatinament fins a tornar pràcticament a les dades pre-Covid, el juliol de 2021 són 440 les persones de Cervera que busquen feina.

Fa poc s’ha signat un nou pacte de govern a la Paeria entre els tres grups independentistes. Com valora aquest acord?

El nou pacte de govern busca assegurar la governança per als propers dos anys davant la necessària recuperació econòmica i social que cal endegar un cop superats els efectes de la Covid-19. L’acord obeeix a la voluntat dels tres grups que el formen de reforçar el seu compromís amb la ciutadania de Cervera. L’amplitud del Govern permetrà treballar consensos interns en base a un diàleg franc des de visions diferenciades. D’aquesta manera es pretén evitar bloquejos per manca de majories i avançar amb peu ferm cap a l’assoliment d’objectius de ciutat i de país. La meva valoració és del tot positiva. Els grups municipals d’ERC-AM, Junts x Cervera i CUP-Amunt, que formem el Govern, pretenem treure obstacles al camí que ens facilitarà l’accés a avenços socials i econòmics per a la ciutat i, també, sobirans per al país.

Quines són les línies a seguir després d’aquest pacte?

El programa de govern acordat entre els tres grups independentistes recull tot un seguit de línies per implementar o marcar el camí per a fer-ho en els propers dos anys. El nostre govern actuarà cercant el bé comú. Solament es pot arribar a assolir-lo si hi ha participació activa de la ciutadania i les entitats. La Paeria posarà en funcionament consells assessors sectorials en diferents àmbits i impulsarà mecanismes de participació i informació: pressupostos participatius, oficina d’atenció ciutadana, etc. La Paeria ha de planificar sense apriorismes, actuant de baix cap a dalt, i en estreta col·laboració amb les lluites socials i defensa del territori, i amb els moviments veïnals i populars de Cervera.

Volem un govern republicà, on la presa de decisions polítiques serà per consens de totes les regidores i regidors que en formen part i treballem per assolir un benestar social transversal i ho farem des de l’esfera pública, que permet un repartiment més equitatiu dels recursos,  col·laborant amb l’esfera privada sense crear privilegis i desigualtats.

Volem un model de ciutat completa i oberta, on tota la ciutadania se senti protagonista, on tothom vegi reconeguts els seus drets individuals i socials, on la cohesió sigui el lligam que identifiqui cada persona amb el seu entorn, on la diversitat sigui entesa com una oportunitat de ser una ciutat més rica en matisos.

En l’àmbit nacional, el nostre govern és independentista, treballarem per la llibertat de la nació catalana des del municipalisme, cercant la plena sobirania en tots els àmbits: nacional, polític, social, sanitari, cultural, educatiu, alimentari i energètic.

Després de la moció de censura presentada, les relacions Junts x Cat i el PSC van quedar molt tocades. Un any després, s’han acostat posicions?

Amb Junts x Cervera les posicions s’han acostat totalment. La negociació de la seva entrada al Govern, que duia aparellat el debat per l’aprovació del pressupost 2021 i del programa de govern, va suposar un apropament real tant en l’àmbit personal com en el polític. Va passar per un procés de superació de les desavinences creades per la fallida, el 2019, del tracte per un govern conjunt i per la moció de censura del 2020 i va culminar en un acord sincer de treball conjunt i de presa de decisions negociada.

Amb la resta de grups municipals que ara estan a l’oposició, PSC i els independents de Solucions i Futur, les relacions són cordials i espero mantenir amb ells un diàleg franc de recollida de propostes per a la millora de la gestió municipal. La mà està estesa.

Quins projectes seran prioritaris per al que queda de mandat?

El nostre programa de govern inclou diversos projectes o accions a iniciar i, en la mesura del possible, implementar completament durant la resta de mandat. El llistat és ampli i, a mode d’exemple, es poden anomenar la millora del model d’atenció ciutadana a la Paeria, desenvolupant una Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) activa, potenciant la digitalització de tràmits…; l’establiment de mecanismes de participació: consells municipals sectorials, pressupostos participatius…; la revisió d’impostos i taxes municipals per afavorir polítiques d’habitatge social, suport a col·lectius vulnerables, potenciació d’energies renovables…; la inclusió de la perspectiva de gènere i social en l’elaboració de pressupostos i en totes les polítiques públiques municipals. Cal treballar per una ciutat lliure d’agressions sexistes. També volem cercar una transició energètica que defensi el territori i les persones, fent un estudi de la situació actual del municipi per a futures accions per al medi ambient i sostenibilitat. També en l’àmbit de la mobilitat: creació d’un carril-bici, reduir l’ús del vehicle… Crearem el servei de protecció civil del municipi, amb la participació de voluntaris; farem un catàleg de camins municipals per programar ordenadament un manteniment i determinar les inversions necessàries; treballarem per establir una agència de desenvolupament econòmic local i comarcal que determini i executi estratègies de treball i ocupació amb la participació d’agents públics i privats de la comarca; activarem campanyes per millorar l’educació i el comportament de les persones en l’espai públic, rehabilitarem el patrimoni arquitectònic municipal i li donarem ús públic: Sindicat, església de Sant Domènec…; recuperarem la participació de la Paeria en la gestió de serveis socials, infància, joventut, gent gran, persones vulnerables i ciutadania en general amb perspectiva comunitària.

Aquests projectes, com s’ha dit abans, són només un exemple. La nostra visió de la gestió pública és global i transversal amb implicació en tots els àmbits, alguns dels quals no he mencionat: serveis municipals, esport, joventut, educació, cultura, seguretat ciutadana, turisme i altres.

Tenint en compte la situació pandèmica actual, podran celebrar l’Aquelarre de Cervera?

L’Aquelarre de Cervera té un format que és del tot incompatible amb les mesures vigents de contenció de la pandèmia. El seu esquelet és correfocs i l’espectacle en tres actes: la invocació, l’aparició i l’escorreguda del Mascle Cabró, i això suposa aglomeració de persones, moviment, contacte físic… Tot això no es pot fer enguany i no hi haurà Aquelarre en el seu format original.

Tanmateix, el darrer cap de setmana d’agost està marcat en l’imaginari cerverí i català com el cap de setmana de l’Aquelarre de Cervera i, malgrat tot, s’organitzaran actes que en seran un tastet. Aquest actes seran en l’espai de Cal Racó, on es fa l’espectacle de l’Aquelarre, i se seguiran estrictament les mesures anti-Covid: inscripció prèvia, espai perimetrat, control d’accès, públic assegut, mascareta…

Tant de bo el 2022 les bruixes i el Mascle Cabró puguin tornar a ocupar places i carrers. Enguany no és possible i estaran quiets a Cal Racó. No serà l’Aquelarre que coneixem, però el recordarà.